Ik heb eens gekeken op http://www.giro555.nl van de samenwerkende hulporganisaties die momenteel de hulpverlening richting ZO-Azie hebben gemonopoliseerd. En wat zie ik ? Artsen zonder grenzen, Kerkinactie, Mensen in Nood /Cordaid, Nederlandse Rode, Kruis, Novib, Stichting Vluchteling, Tear Fund, Terre des Hommes en UNICEF Nederland.

Oei……

Snel onderzoek op de websites van betrokken clubs leert dat op het Rode kruis en waarschijnlijk het Tear Fund na we hier te maken hebben met clubs van professionele, zwaar overbetaalde en uiteraard zeer linxe beroepswereldverbeteraars.

Die clubs leven hoofdzakelijk van de staatssubsidies en helpen ijverig mee om 2/3 van het staatsbudget voor ontwikkelingssamenwerking aan personeelskosten op te maken en hangen voornamelijk allerlei Groen Linx idealen aan. Er wordt veel moeite gestopt in voorlichting (en dan weet je het wel) over milieu, armoede en de schuld daaraan van de blanke meneer en dat die schuld alleen afgekocht kan worden door nog meer geld aan die clubs te geven.

En in het kader van het fokken van nog meer parasieten hebben we de samenwerkende hulporganisatie met de nodige bureaucraten uit hetzelfde linxe milieu.

Deze ramp is een zegen voor deze jongens & meisjes, het legitimeert hun bestaan en de staatssubsidies en stelt de parasietenbaantjes veilig.

Van mij dus geen cent aan deze zoveelste hulpverleningsfraude en gezien het schamele resultaat denken velen in dit land er hetzelfde over.

Maar dan is de vraag hoe je de getroffenen daar kunt helpen zonder deze parasietenbendes te spekken ?