De uitvaart van Prins Bernhard was een werkelijk goed uitgevoerde show. De logistiek klopte tot bijna in de perfectie. Het was ministens van dezelfde kwaliteit als de shows van Joop van de Ende.
Maar het was tevens een verheerlijking van het militarisme.

En die medaille heeft twee zijden: Het is te bewonderen hoeveel in al die tijden die achter ons liggen de mensen over gehad hebben om hun land te verdedigen tegen aanvallers. Om te vechten voor hun vrijheid. Zelfs al zagen (en zien) ze niet dat dit vaak gaat ten koste van de persoonlijke vrijheid van ieder individu.
De andere kant is dat de tegenpartij ook veel heeft over gehad om te trachten zijn doelstellingen te verwezenlijken. Beide partijen wordt verteld dat zij een rechtvaardige oorlog voeren. En het lijkt er op alsof de winnaar “gelijk krijgt”!
De oorlog wordt geromantiseerd. Mooie uniformen, medailles, eer en roem. Maar als je echt wilt zien wat de oorlog betekent, kijk dan naar “The longest Day”, “Saving Private Ryan” of naar “Schindlers List”. Zelfs al speelt in die films ook de romantiek een rol, het is niet moeilijk om werkelijk te zien wat mensen elkaar aandoen.

Ayn Rand schreef in “The cause of War” *):
If men want to oppose war, it is *statism* that they must oppose. So long as they hold the tribal notion that the individual is sacrificial fodder for the collective, that some men have the right to rule others by force, and that some (any) alleged “good” can justify it — there can be no peace *within* a nation and no peace among nations.

Inderdaad begint het geweld als de ene mens niet het recht van de ander op zijn eigen leven en eigendom wil erkennen. Het begint tussen twee individuen, daarna groepen van mensen die aanspraak maken op het eigendom van een andere groep (zoals in een democratie ook gebeurt), en daarna gaat het door op grotere schaal tussen twee landen (tussen twee overheden); en dat is oorlog.
———————————————-
*) Het complete essay staat in hoofdstuk 2 van “Capitalism the unknown ideal”
Zie ook: “Mises over oorlog” http://www.libertarian.nl/N…