De berichten over de goedkeuring van de EU-Grondwet doen je afvragen wat er aan de hand is.

Eerst bepaalt het Parlement in Litouwen nadat ze een blauwe maandag lid van de EU zijn, dat een referendum over de EU-grondwet niet nodig is. Dat kunnen ze zelf wel alleen. Gevolg al een eerste goedkeuring.

Dan doen de politici in Hongarije hetzelfde.

En vandaag horen we dat in Denemarken de politieke partij die meestal “op de wip” zit, ook al vóór die EU-grondwet heeft gestemd; daarmee de Deense totaalstem sterk beïnvloedend!

Hoeveel van die lieden zouden gelezen hebben waar ze nu voor zijn? Hoe komt het dan dat zo slaafs de strop om hun eigen nek leggen? Of is het alleen maar de nek van hun stemvee?

We hebben in deze rubriek al meer dan 200 argumenten “en argumentjes” aangevoerd om ermee te stoppen voor het te laat is. Voordat we afzakken naar een Russische dictatuur-situatie.

Maak bij iedereen die het horen wil bekend wat er gebeurt. Wijs hen op deze rubriek. Alles er op gericht om minstens die EU-Grondwet af te stemmen, dus naar een “EU – NEEN!”