Xenofobie. Een scheldwoord dat ex minister van der Stoel naar het hoofd van Wilders wierp. Doet het altijd goed. Het woord racist is ook zo’n dooddoener. Onderbuikgevoelens. Ik ken geen smeriger woord. De correcte pygmeeën in dit land zijn dus weer in de tegenaanval gegaan.

Maar ja, is koning Abdouhla van Jordanië ook een xenofoob? Toen een journalist aan hem vragen stelde over het hardhandige optreden van zijn geheime dienst was diens antwoord ongeveer “Mijnheer, u ziet het niet, maar we zijn hier in oorlog”. Als ik de heer Zalm was, zou ik als hij weer verklaart dat Nederland in oorlog is aan bronverwijzing doen. Misschien dat de correcte pygmeeën dan even hun kakelkop dicht houden. En die koning Abdouhla? Zou die het ook allemaal niet begrijpen en aan ophitsing doen?

Koning Mohammed van Marokko staat ook op diverse hitlists van de relifacisten. Tja, moet hij maar meer begrip tonen voor de ware moslim. Moet hij zijn land maar niet willen moderniseren. Anwar Sadat. Kent u hem nog? Voormalig president van Egypte. Ook zo’n type dat het denken van Mohammed niet geheel begreep en vrede nastreefde met de zionistische imperialistische staat Israël. Terecht dat hij werd doodgeschoten. Eigen schuld dikke bult. Met dat Jodenland sluit je geen vrede, dat vernietig je inclusief de 6 miljoen inwoners. Als Allah het wil.

Ik vraag mij wel eens af, ben ik ook xenofoob? Ik heb vrienden in Suriname, de Antillen, Hongarije, Nigeria, Argentinië, Brazilië en nog een aantal van dat soort landen en daar kan ik goed mee opschieten. We buurten nog wel is. Ik denk nog even na over de kleuren van mijn vrienden. Tja, alle kleuren van de regenboog. Godsdienst? Tja, ook van alles.

Maar ja, ik vind toch dat theemutsen en soepjurken terug gestuurd moeten worden naar landen waar ze wel op begrip kunnen rekenen en waar ze zich thuis voelen. Ik krijg associaties met de WA-bruinhemden en wat dat Teutoonse tuig allemaal heeft aangericht als ik dat soort zie lopen. Ik wens voor wat ze vertegenwoordigen geen begrip op te brengen. Dan wordt het in mijn geest zij en wij. En dat zeg ik dan. En dan ben je een xenofoob volgens de correcte pygmeeën?

Als ik de angst en strijdlust zie en lees op de gezichten en in de geschriften van Ayaan, Afshin Ellian en een aantal andere Nederlanders met ervaring met de relifascisten schaam ik mij diep voor de pygmeeën. Zou er een land zijn waar autochtone Nederlandse correcte pygmeeën naar toe kunnen worden gebracht omdat we hier wat strijdlustiger zijn geworden? Of zijn er dan weer internationale verdragen waar u en ik niets van weten die dat onmogelijk maken?

De laatste tijd lees je vaak over verwijten van Nederlanders van Marokkaanse afkomst dat van hen wordt geëist om zich uit te spreken voor of tegen de rituele slachting van Theo van Gogh.

Het argument is dan dat Nederlanders ook niet collectief worden aangesproken op het feit dat Folkert van de Graaf Pim Fortuyn heeft geëxecuteerd door hem van achteren een aantal kogels door zijn hoofd en borst te jagen. Laat ik voorop stellen dat ik die wrevel begrijp. Ik zou verbijsterd zijn en met open mond staan als ik op de daad van Folkert als persoon zou worden aangesproken. Ik zou waarschijnlijk niet verder komen als stamelen “ben jij van de pot gerukt”?

Toch worden met Mohammed B en Folkert van de Graaf appels en peren vergeleken. De overeenkomst tussen beide schoften is dat ze beiden niet in aanmerking komen voor de “fair play cup”. Met revolvers en messen ongewapende mensen vermoorden is weerzinwekkend laf. Beiden zijn dus laffe moordenaars. Beiden hebben iemand geliquideerd omdat ze een andere mening hadden dan de executeurs. Maar daar houdt elke vergelijking mee op.

Folkert van der Graaf is een extreme milieuactivist. Geen prettig volk, maar ik kan mij niet herinneren dat in de naam van het veganisme hele volkeren zijn uitgeroeid. Ik kan mij ook niet herinneren dat dit soort personen de grondslagen van de westerse samenleving verafschuwen en een uitgewerkte strategie hebben om deze landen te veroveren.

Als die de baas zouden worden in ons land moet ik mijn geliefde karbonaadje laten staan, maar daar valt mee te leven. Het barst in ons land van de mensen die vinden dat ik niet mag roken, geen alcohol mag drinken, geen auto mag rijden, niet veel grond mag hebben, zelf wil bepalen wat ik met mijn geld doe enz. Als die lui de kans zouden krijgen werd er ook een heleboel verboden.

Maar de executie van Mohammed B. is toch van een heel andere orde. Er zijn in 30 of 40 jaar een miljoen Islamieten in ons land gekomen. Door immigratie en het krijgen van veel kinderen. Op de schoolpleinen in de grote steden zijn de kinderen van autochtone afkomst minderheidsgroep geworden. Over een paar jaar zijn de Islamieten in de Randstad in de meerderheid. Over nog geen 50 jaar zal Nederland een Islamitisch land zijn.

Het Islamitisch geloof is een uiterst agressief geloof. Overal waar gelazer is in de wereld zijn daar Islamieten bij betrokken. Hele landen zijn met moord en geweld overgenomen. In de Koran staat expliciet dat je kafirs mag en soms zelfs moet uitmoorden. De executie van Mohammed B. is van het soort dat in de Koran staat beschreven en vaak in opdracht van de profeet zelf in vergelijkbare gevallen is uitgevoerd. Mogen wij dan aan onze gasten die ons huis aan het overnemen zijn de vraag stellen of er voor ons in de toekomst ook nog een plaats in dat huis wordt gezien?

Het vragen aan Islamieten naar hun standpunten inzake rituele moorden, het al of niet hoer zijn van niet-islamitische vrouwen, naar hun mening over de scheiding van kerk en staat, naar de vrijheid van meningsuiting etc. heeft niets te maken met stigmatisering of racisme.

Het heeft te maken met het feit dat velen zich beginnen af te vragen wat onze toekomst in dit land is. Ik heb het al eens in een eerdere column geschreven. Het ligt aan de verlichte Islamieten hoe ons land er uit zal gaan zien. Onze vraag naar hun houding heeft niets met racisme te maken. Hij betekent:
Jij bent toch wel mijn vriendje?
Door Jan Jetten