Iemand die dat kan ontkennen? Als je leest wat de overheid schrijft in het Emancipatierapport en ook de uitingen van een aantal feministen en socialisten, dan zijn er genoeg die het met deze stelling niet eens zijn. Ik hoop dat u bij het verder lezen de draad van al die instanties kunt blijven volgen!

Onder de kop: “De vrouw moet een baan” (BNdeSTEM van 14 dec.) zegt Nadine Gooijers namens het Sociaal

Economisch Samenwerkingsverband West-Brabant, dat het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid West-Brabant ondersteunt, enkele lezenswaardige dingen.

Uit de door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepresenteerde “Emancipatiemonitor 2004” blijkt dat steeds meer mannen EN VROUWEN het doorbreken van het traditionele rollenpatroon steeds minder belangrijk vinden. “En dat is niet zo mooi”, zegt Nadine.

Daarom hebben ze in mei al een convenant georganiseerd waarin gemeenten en werkgevers afspraken “alles op alles te zetten” om meer vrouwen aan het werk te krijgen. De opvatting van vrouwen zelf is dat dit niet zo belangrijk is; velen blijven liever thuis. “En [ook] dat is jammer,” zegt Nadine, “en slecht voor de economie. WIJ willen toch meegaan met de internationale ontwikkelingen, en dat kan alleen als meer vrouwen een baan hebben”.

Nadine vindt dat die [slechte!!] ideeën veranderd moeten worden door de werkgevers. Overheidswetten betreffende kinderopvang zijn daar al een hulp voor.

Vrouwen zijn (gelukkig) niet gelijk aan mannen. Daarom zou het goed zijn als veel feministen en politici dit feit onder ogen durfden te zien. En niet bij voorbeeld zelfs eisen dat vrouwen gewone, aan mannen gelijk zijnde, militaire commandos moeten worden.

Ronald Merrill schrijft in een recent essay dat het goed zou zijn te onderzoeken:”Hoeveel en hoe zouden in een rationele samenleving mannen en vrouwen verschillende eisen kunnen stellen en als zodanig worden behandeld”. Hoe zou een man of vrouw zelf moeten handelen en hoe moeten ze behandeld worden in overeenstemming met hun natuur? Dit is uiteraard afhankelijk van hun natuur qua man en qua vrouw. Hoe kunnen we een omgeving scheppen die het beste is voor de maximalisatie van ieders levensvervulling?

Merrill zegt verder:”Zolang we blijven denken aan het doel om vrouwen gelijk aan mannen te maken, accepteren we de doeleinden van de socialisten en communisten. Het doel moet worden dat vrouwen (en ook mannen) HUN RECHTEN hebben om zich volledig te ontwikkelen volgens hun natuur. Zij hebben andere noden, verlangens, manier van leven en andere waarden. Daarom zouden ze andere privileges en andere verplichtingen kunnen hebben. En voor mannen geldt hetzelfde.

Deze redenering is nog jong, maar wel gebaseerd op een feitelijkheid. Het past ook helemaal in het libertarisch uitgangspunt zoals de Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.