Kamerlid Van Baalen van de VVD zegt dat er in zijn partij over gedacht wordt om de militaire dienstplicht weer in te voeren. Mensen dwingen tot slavernij!

We vroegen ons op 27 november (zie daar) af, of de PvdA een criminele organisatie is. We vragen ons nu af of de VVD een criminele organisatie is!

Op 27 nov. schreven we:
Crimineel of misdadig is iemand, of een organisatie, die de rechten van een ander aantast.
Uitgaande van de basis kunnen we in een beschaafde samenleving stellen dat ieder mens recht heeft op zijn eigen leven, en iedereen die daar een inbreuk op maakt, is dus misdadig; oftewel die is crimineel.
Anders geformuleerd staat dit beginsel in de kop van de hoofdpagina:
De Vrijspreker streeft naar een maatschappij waarin ieder mens soeverein is: ieder mens heeft het recht zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert.

Het is overduidelijk dat iemand dwingen tot militaire dienst crimineel is.
Dus de VVD is een criminele organisatie
.
Ook als daar allerlei bijkomstige redenen voor gezocht worden, die niets met de landsverdediging te maken hebben. Van Balen noemt bij voorbeeld in een interview met HP/DeTijd:
“De dienst zal de integratie zeer bevorderen”.
“De dienst zal het probleem met allochtone jongenen oplossen”
Problemen die door de overheid zijn ontstaan, en die ze nu kennelijk door een volgend probleem willen oplossen!
Henk Kamp (VVD), Minister van oorlog, ziet voor militaire dienstplicht nog allerlei moeilijkheden en zegt dat die doelstellingen beter in een sociale dienstplicht verwezenlijkt kunnen worden. Maar dat maakt natuurlijk geen verschil met de dwang die er op mensen wordt uitgeoefend.

Er blijken echter nog veel meer “dwangpunten” in het VVD programma te zitten. We zullen daar binnenkort proberen op terug te komen.
Laten we zo hard mogelijk protesteren tegen deze volgende stap om de persoonlijke vrijheid nog meer te beperken.
———————————————-
Voor meer onderbouwing zie site http://www.libertarian.nl en zoek onder “dienstplicht”. Voor directe informatie zie de hier vermelde artikelen van Stefan Blankertz en Henry Sturman:
Eenheid en verscheidenheid in de libertarische verdedigingspolitiek
Door Stefan Blankertz
http://www.libertarian.nl/v…
Wat is libertarisme? Door Henry Sturman
http://www.libertarian.nl/N…

3 REACTIES

  1. Wat ik hier van begrepen heb is dit (invoering militaire dienstplicht)een privé mening van van Baalen. En geen VVD beleid.

  2. He, ik heb ook eens moeten ‘dienen’ voor volk en vaderland. Ik ben daartoe gedwongen op straffe van een niet zelf verkozen verblijf in het bekende militaire strafgebouw bij het o zo pittoreske Nieuwesluis. Hoe wordt er in de wet omgegaan met deze vorm van slavernij?
    De gestolen tijd wordt zelfs niet als opbouwend voor de AOW gezien. Daar moest je toendertijd 24 jaar voor zijn. Geen idee of dat nog zo is.

Comments are closed.