Deze week worden we door de media overstroomd met onthullingen over het leven van de Oranjes. Het is echt smullen de laatste dagen, want het is of je in één keer vele uitgescheurde bladzijden van diverse boeken in handen krijgt.

Vooral het hoofdstuk “Bastaarden” krijgt uitgebreid de aandacht. Prins Bernhard is uiteraard de aanleiding. Zijn er alleen maar de nu twee erkende bastaard-dochters? Of misschien toch meer?

Ook Prins Hendrik wist van wanten. Koningin Wilhelmina schijnt indertijd dik anderhalf miljoen gulden aan zwijggeld voor zijn escapades te hebben betaald, maar het was onbegonnen werk.

Het sjeuïgste verhaal is nog wel dat Wilhelmina misschien niet eens een

Oranje is! En ons hele Koninklijk Huis dus ook niet, en we alle oranje vlaggen en wimpels wel in de lappenmand zouden kunnen gooien. En waarom? Willem III had zo’n ongebreideld libido (bijnaam: Koning Gorilla), en schijnt zelfs in Zwitserland voor potloodventerij te zijn beboet, dat toen hij uiteindelijk de 20-jarige Emma huwde, als onvruchtbaar gold vanwege vergevorderde syfilis. Toch werd toen Wilhelmina geboren. De naam van de particulier-secretaris Jonkheer S. de Ranitz doet stilletjes de ronde. Waar, of niet waar?

De enige échte Oranjes schijnen sowieso twee in Engeland levende zussen (een tweeling) te zijn. Zij zijn de directe afstammelingen van Willem van Oranje’s jongste zoon, Frederik Hendrik.

Door de eeuwen heen heeft het in ieder geval van de Oranje- en

Nassau-bastaarden gewemeld. Jan Peter’s normen en waarden offensief was hen overduidelijk niet bekend.

Wat de Oranjes aangaat zijn er nog legio boeken met allemaal open Einden.

Hoogstwaarschijnlijk zullen we nooit weten wat “Waar, of niet waar” is.

Dus, komaan, ik zal ook mijn steentje bijdragen.

Zou Bernhard nu echt daar beneden in die enge, kille, donkere kelder – wel of niet naast Juliana – in die kerk in Delft liggen?

O.K., hij is er wel met alle pracht en praal naar toegebracht. Al was het

alleen maar om die F16’s en Spitfire over zijn kist te horen gaan. Maar is

hij daar nu nog??

Bernhard? Die ik wel eens op de TV heb horen beweren dat hij het liefst in Afrika, temidden van die grootse natuur, met de leeuwen, neushoorns, olifanten, zou willen sterven?

Bernhard, die wist aan welke touwtjes hij moest trekken om zijn zin te

krijgen?

Nee hoor, gedurende al dat gedoe deze week met dat versjouwen van die

kisten, is door een paar vertrouwelingen in het grootste geheim zijn kist

met een even zware, precies gelijkende kist verwisseld.

Bernhard ligt al ergens op zijn stekkie in Afrika. Een olifant trompettert

de Last Post over zijn graf!

Waar, of niet waar?

Over 100 jaar wordt dit geheim onthuld. Let maar op!

Door: Riet