Volgens nu.nl heeft Geert Wilders contact (per brief) opgenomen met Jan Peter Balkenende over zijn problemen bij het oprichten van een nieuwe politieke partij.
Wat precies die problemen zijn, is ons niet duidelijk. Wie weet daar meer van? Er is toch vrijheid van vereniging in dit land?
Ook vraagt hij aan Jan Peter waarom Piet Hein Donner, de Minister van Justitie liegt over een gesprek dat Wilders met hem heeft gehad.
Dat is nogal wat, de Minister van een leugen beschuldigen!
Zou Piet Hein dat nemen?