De Zweedse politici zijn bang dat het volk de EU-Grondwet zou kunnen afstemmen. Daarom hebben ze nu al besloten dat er in Zweden geen referendum over zal komen.

De nederlaag bij hun referendum over de euro ligt nog vers in het geheugen, en daarom nemen ze maar het zekere voor het onzekere. Daarom hebben ze minzaam aan het volk verteld dat dit het beste behandeld kan worden door het wijze Parlement. (Het is overigens niet duidelijk hoeveel Parlementsleden die 270 bladzijden zelf gelezen hebben!).

Ook zullen ze dat definitieve besluit nemen ruim voor de volgende parlementsverkiezing. Want nu hebben de politici die vóór zijn, een meerderheid.

De sociaal-democraat Sören Wibe noemde de vertoning: “a parody of democracy”.

Deze oplossing zullen nog wel meer politici in andere landen ook kiezen. Of, na alles wat er al over gezegd is, het Nederlandse Parlement het referendum nog durft af te blazen, is een vraag. Dat zal grotendeels afhangen van de peilingen betreffende de voor en tegenstemmers.

Maar op dit moment wordt even alle aandacht gevraagd over het grootste besluit dat de EU ooit genomen heeft: “Het gaan onderhandelen met Turkije”!”

Alleen maar onderhandelen, alees verder open!!

En dat onder leiding van Jan Peter de Grote!

Maar laat de kans om zelf iets te zeggen niet voorbij gaan. Pleit voor het houden van een referendum en zorg voor “EU – NEEN!”