We vermeldden reeds dat de politici in het Europarlement gisteren met grote meerderheid stemden om meer macht te krijgen. Je kunt natuurlijk niets anders verwachten!

Maar er waren toch nog 137 helden (???) die NEEN stemden.

Nu heeft de EU de namen bekend gemaakt van wie, hoe, gestemd heeft. Zouden daar ook Nederlanders bij zijn? Of zitten die allemaal bij de (veilige) “onthoudingen”? Waren het alleen maar Polen die NEEN durfden?

We zullen de lijst NEEN-stemmers hieronder opnemen. Wie kan daar Nederlandse vertegenwoordigers uit halen? En wie weet hoe we aan de e-mail adressen van deze “helden” kunnen komen?

Dan zullen wij hen een mailtje sturen en verwijzen naar de Vrijspreker waar ze dan gratis ammunitie voor nog meer NEEN kunnen vinden.

Ondertussen gaan wij door met werken aan het afstemmen van de EU-Grondwet: “EU – NEEN!”

—————————-

137 against:

ALDE: Väyrynen, Virrankoski

GUE/NGL: Adamou, Agnoletto, Bertinotti, Brie, Catania, de Brún, Figueiredo, Flasarová, Henin, Kohlíček, Krarup, Liotard, McDonald, Manolakou, Markov, Ma¨tálka, Meijer, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Pflüger, Portas, Ransdorf, Remek,

Seppänen, Sjöstedt, Stroz, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM: Adwent, Batten, Belder, Blokland, Bloom, Bonde, Booth, Borghezio, Chruszcz, Clark, Coûteaux, Farage, Giertych, Goudin, Grabowski, Karatzaferis, Knapman, Krupa, Lundgren, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Salvini, Sinnott, Speroni, Titford, Tomczak, de Villiers, Whittaker, Wierzejski, Wise, Wohlin, ´elezný

NI: Allister, Bobo¨íková, Claeys, Dillen, Gollnisch, Kilroy-Silk, Lang, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Le Rachinel, Martinez, Mölzer, Mote, Mussolini, Romagnoli, Schenardi, Vanhecke

PPE-DE: Ashworth, Atkins, Bowis, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Chichester, Deva, Dover, Duchoň, Evans Jonathan, Fajmon, Hannan, Harbour, Heaton-Harris, Helmer, Jackson, Kirkhope, Kuźmiuk, Nicholson, Ouzký, Parish, Podkański, Purvis, Ribeiro e Castro, Stevenson, Strejček, Sturdy, Sumberg, Tannock, Van Orden, Villiers, Zahradil, Zvěřina

PSE: Hedh

UEN: Bielan, Camre, Fotyga, Janowski, Kamiński, Libicki, Roszkowski, Szymański

Verts/ALE: Evans Jillian, Hudghton, Joan i Marí, Romeva i Rueda, Schlyter, Smith, Staes