Dat nieuwe kabinet moet nog groter en sterker worden. Net als George Bush in de Verenigde Staten een Superministerie heeft gecreeerd, wil Jan Peter dat in Nederland ook doen.

Er moet een Minister van Veiligheid komen die de verantwoordelijkheid moet krijgen voor politie, justitie en de AIVD. Dit ministerie komt kennelijk over de andere ministeries heen. Er wordt niets opgeheven. Alles ter bestrijding van het terrorisme!

Het onder één leiding brengen van overlappende diensten is een goede zaak. Maar dat kan ook zonder het creeeren van weer een extra laag.