De EU moet economisch meer dynamisch worden, heeft Barosso gezegd. “Zonder groei, banen scheppen, en dynamisme kunnen we niet de hoge niveaus handhaven van onze sociale verzekeringen, protectie en milieubescherming die we het Europees model noemen”

Dit als een voorzet voor de beleidsbesluiten die de EU eind januari zal gaan vaststellen.

Dat betekent dat er in de EU enerzijds gesproken wordt over “liberalisering” en anderzijds over invoering van nieuwe regels en controles.

Zo is er bvb de vraag aan welke regels zorgverstrekkers moeten voldoen bij internationaal werk. Aan de regels van het land van vestiging, of van het land waarin de service wordt verstrekt. Wat betekent dan “sociale cohesie”? Samen met “sociale rechtvaardigheid”?

Als we naar het verleden kijken, kunnen we alleen maar vrezen dat er beslist meer regels uit komen. Dit klinkt natuurlijk weer negatief, maar ervaring kun je toch niet wegcijferen. Zie de 200+ voorbeelden in deze rubriek.

Zelfs al geven we hen het voordeel van de twijfel, toch is het veiliger om maar uit die EU te stappen zodra de mogelijkheid daarvoor te realiseren is.

In ieder geval de EU-Grondwet afstemmen, dus “EU – NEEN!”