In de reportage over jongensbesnijdenis van TweeVandaag van 22 januari 2005 wordt gemeld, dat zorgverzekeraars al jarenlang deze behandeling, waarvan de arts toegeeft, dat er geen enkele medische noodzaak voor is, toch vergoed. Medici zouden volgens de Amsterdamse arts een medische indicatie hebben verzonnen voor een religieuze handeling en zich daarbij doelbewust schuldig gemaakt hebben aan zorgfraude. Dit gesjoemel roept de nodige vragen op.

In de eerste plaats vraag je je, als je dat hoort af, waarom dat jarenlang zo doorgaat zonder dat hiervan aangifte wordt gedaan. Hoogstwaarschijnlijk weten de zorgverzekeraars hiervan af, maar ze komen niet in beweging. De vraag is, waarom niet. Hebben zij soms ook wat te verbergen ? Is dit het topje van een ijsberg van zorgfraude ?

In de tweede plaats vraag je je af, in hoeverre de verzekeraar de verzekerde vertegenwoordigt als het gaat over (overheids)beleid in de zorg.

In de derde plaats vraag je je af, hoe de verzekerden/clienten hierover denken. Wat gebeurt er allemaal met hun premiegelden, waar zij niets van afweten ?

In de vierde plaats mag je je afvragen, welk voorbeeldige indruk die fraudepraktijk maakt bij de bevolkingsgroepen, die deze ingreep gratis kunnen laten verrichten. Hoe denken Marokkanen hier bijvoorbeeld over ?

In de vijfde plaats vraag je je af, wat de reputatieschade is aan de medische stand en hoe betrouwbaar een zorgverzekeraar op de verzekerden overkomt, als het gaat om een toekomstige basisverzekering.

In de zesde plaats vraag je je af, welk voorbeeld dit stelt t.b.v. de integratie van de betrokken culturele groeperingen. Zou dit soort fraude een goede integratie bevorderen ?

In de zevende plaats vraag je je af, hoe andere culturele bevolkingsgroepen, bijvoorbeeld die geen religieuze besnijdenis kennen, hier tegenover staan.

Wordt het gezien de geloofwaardigheid van de overheid in het algemeen, de nijpende situatie in de financiering van de zorg en de voorgenomen hervorming van het verzekeringsstelsel, dat op 1 januari 2006 van kracht moet worden, nu niet eindelijk de allerhoogste tijd, dat de overheid op een geordende en gepaste wijze haar beleid in de zorg drastisch gaat herzien, zich terugtrekt en het nieuwe zorgstelsel maar niet invoert ?

Wordt het ook niet de allerhoogste tijd, dat er een onafhankelijk onderzoek naar de handel en wandel van de zorgverzekeraars wordt ingesteld ? >

2 REACTIES

  1. Zoals zo vaak moeten ook hier de goeden onder de kwaden lijden. Blijkbaar is er door dit kabinet, dat besnijdenis heeft besloten niet te vergoeden vanaf 2005, geen andere weg te bewandelen dan de radicale. Toch zijn er wel degelijk medische oorzaken die ten grondslag liggen aan de beslissing om te besnijden. Zo ook bij mijn zoon, die inmiddels 10 jaar is, en na een aantal jaar blijven proberen z’n voorhuid zodanig verkleefd heeft, dat alleen operatief verwijderen van de voorhuid de enige manier is om het probleem te verhelpen. De verwijdingsplastiek, die nog wel wordt vergoed, biedt hem geen uitkomst zo is mij verzekerd door de specialist. Nu staan we dus voor een operatie, waarop je als ouder echt niet zit te wachten gezien de toch altijd aanwezige risico’s, dat doe je dus echt niet voor de lol!! Bovendien loop je als ziekenfonds verzekerde tegen enorme kosten aan. Gelukkig door ons wel op te brengen, maar waar gaat dit toch allemaal heen!!!! Een mond vol over waarden en normen, maar blijkbaar wel net zoals ’t het kabinet het beste uitkomt.

  2. [1]
    Heel vervelend allemaal, voor Uw zoontje zowel als voor het gezin, Sandra. De vaststelling van de ziekenfondsdrempel was sowieso altijd al een vage politieke beslissing: probeer zoveel mogelijk mensen in het ziekenfonds te krijgen, want dan hebben we als centrale overheid meer grip op de markt en de kosten (meer macht dus). Zou het niet ?
    Daar had je, als patient/consument dus al geen snars over te vertellen. Vanaf 2006 gaat U gemiddeld 3x zoveel premie betalen, zonder dat U weet waar die megastijging voor nodig is. Lijkt aardig op (gelegaliseerde)massaverduistering / -oplichting, nietwaar ? Toch hebben wij, althans heb ik, nog geen patientenorganisatie of consumentenbond in dit collectivistische paradijs, dat zich Koninkrijk der Nederlanden noemt, horen piepen. En ook dat is niet toevallig, want waarom zou de overheid stoppen met haar standaardpraktijk om bij elk particulier initiatief in te grijpen teneinde particuliere organisaties uit te schakelen ?
    Groet,
    Harry

Comments are closed.