Vandaag wordt George Bush beëdigd als President van de Verenigde Staten.

De wereld kijkt uit naar wat hij in zijn toespraak gaat vertellen. Dat zou immers een belangrijke aanwijzing kunnen zijn voor het beleid van de komende vier jaar. En we zien aan de acties in Irak dat dit zeer grote invloed heeft op de rest van de wereld.

Er schijnen wel al enkele puntjes uit zijn speech te zijn uitgelekt:

We plukten van het net (Drudge Report):

“We are led, by events and common sense, to one conclusion: The survival of liberty in our land increasingly depends on the success of liberty in other lands. The best hope for peace in our world is the expansion of freedom in all the world.”

En:

America has need of idealism and courage, because we have essential work at home – the unfinished work of American freedom. In a world moving toward liberty, we are determined to show the meaning and promise of liberty.”

Bush benadrukt dus “liberty” en “freedom”, niet alleen in Amerika, maar in de hele wereld. Op zichzelf staand, kunnen we het met deze teksten wel eens zijn.

Maar we zijn er zeker van dat Bush met die woorden niet hetzelfde bedoelt als wij. De definitie die wij (zie Begrippenlijst) hanteren is:

Vrijheid in libertarische zin heeft altijd betrekking op het individu. Een individu is vrij als hij soeverein is: het recht heeft zijn leven te leiden zoals hij zelf wil, zolang hij datzelfde recht van ieder ander respecteert. Hij moet het recht hebben om “neen” te zeggen.”

Uit de citaten van Bush kun je echter al aflezen dat hij van plan is “zijn” vrijheid ook anderen over de wereld de strot wil afduwen. Voor hem, en zijn team, moet de hele wereld “democratisch” gemaakt worden. Ook al een begrip dat zwaar misbruikt wordt. (zie Begrippenlijst).

Zijn eerste citaat (hierboven) geeft een rechtvaardiging om zich met allerlei dingen over de hele wereld te bemoeien.

Terwijl we zien hoe, vooral ook in Amerika, de persoonlijke vrijheid van ieder individu steeds verder uitgehold wordt. Het tweede citaat (hierboven) rechtvaardigt dat verder beperken van de persoonlijke vrijheid in de Verenigde Staten.

Veel politici zullen de woorden van Bush toejuichen en gebruiken voor hun eigen doeleinden. Maar zolang niet duidelijk is dat vrijheid betekent de soevereiniteit van ieder individu, blijven we de verkeerde kant opgaan.