En ze wordt gewijzigd zodra dat in het voordeel van de politici is.

José Barroso, de voorzitter van de Commissie, zegt dat als het nodig is om onze zin te krijgen, dan veranderen we belangrijke onderdelen in Grondwet!

De Europese burgers hebben nog niet eens de kans gehad om zich uit te spreken over het voorliggende stuk, of er wordt al over mogelijke wijzigingen gesproken. Ook leuk voor de burgers van de twee staten die zich al akkoord hebben verklaard. En wat heb je aan een “Grondwet” waar het veranderen zo gemakkelijk lijkt?

Het gesprek met José ging over een belangrijk punt, namelijk de machtsverdeling tussen staten onderling. Er is namelijk vrees dat Turkije, als grootste staat, te veel invloed krijgt. En dat zou kunnen leiden tot het een afstemmen van het Turks lidmaatschap, bvb in Frankrijk. Dat wil José niet, dus dan wijzigen we maar even de Grondwet.

Maar, zegt hij erbij, dat doen we pas als het urgent wordt! Nu niet over praten. Nu eerst de Grondwet er door persen.

Deze opmerking lijkt bedoeld te zijn om meer Fransen gerust te stellen om niet tegen de onderhandelingen met Turkije te stemmen in het referendum dat daarover in Frankrijk in mei of juni gehouden zal worden.

Het is nu formeel zo in de (concept) Grondwet dat om een beslissing er door te krijgen, 55% van de lidstaten, met 65% van de Europese bevolking er voor moet zijn.

Dit zoveelste bewijs van politiek geritsel, van burgersbedrog, moet het toch voor iedereen duidelijk maken waar de politici mee bezig zijn? Dat de superstaat met Big Brother steeds meer de dienst uitmaakt en daarbij, zoals al weer blijkt, zo nodig de spelregels gedurende de wedstrijd verandert.

Er zijn veel meer acties nodig om dat aan de burgers duidelijk te maken.

Uit die superstaat! is de beste oplossing!

En daarvoor, om te beginnen, zorgen voor afstemmen van de EU-Grondwet: “EU – NEEN!”