Vooral uit Belgische hoek wordt de tsunamiramp aangegrepen om opnieuw te proberen om de Tobin Tax in te voeren.

Deze belasting is genoemd naar de Amerikaanse econoom James Tobin en gaat om een belastingheffing op valuta-transacties ten bate van de derde wereld. Als er bij voorbeeld 0,02 procent geheven zou worden op alle transacties boven de 10.000 euro zou dat 1,2 miljard euro opleveren.

Dit idee is vroeger al verschillende malen gestrand. Vanuit ons libertarisch vrijheidsprincipe zijn we er ook heel hard tegen.

Een gedegen artikel van Frank van Dun hierover kunt u lezen op:

http://www.libertarian.nl/N… :

“Vrijhandel en globalisering: Een Westers dilemma”

Hier een citaat uit dit artikel:

Ook pogingen om via een ‘wereldregering’ met een mondiaal systeem van belastingheffing, subsidies, uitkeringen en regulering de wereldeconomie te sturen bieden geen oplossing. Integendeel. Voorstellen in die zin, zoals de mondiale belastingautoriteit van VN Secretaris-generaal Kofi Annan, de zogeheten Tobin-tax, het mondiale minimumloon van de Amerikaanse politicus Dick Gephardt, en dergelijke zullen alleen maar leiden tot een verdere politisering van de wereldeconomie. Dat gaat onvermijdelijk gepaard met opportunistisch interventionisme en grote investeringen in politieke macht en invloed, dus ‘rent-seeking’ en corruptie op grote schaal. Zelfs in de relatief kleine nationale economieën richten politiek gemotiveerde interventies en regelingen grote schade aan zonder dat daar veel aan te doen is: goedgeorganiseerde partijen en pressiegroepen kunnen zichzelf en hun aanhang grote voordelen verschaffen en de kosten daarvan af te wentelen naar een groot aantal andere mensen. In een mondiaal gepolitiseerd systeem zijn de mogelijkheden voor georganiseerd parasitisme enorm.

De Belgische regering hoopt dat de tijd nu rijp is om EU-wijd deze moderne vorm van Robin Hood in te voeren.

Laten we zorgen tijdig uit die EU to komen, te beginnen met het afstemmen van de grondwet: “EU – NEEN!”