dat wij door volslagen idioten worden geregeerd blijkt weer eens uit het volgende.

“Voortaan moet 5 mei niet alleen de dag van de vrijheid maar ook de dag van de burger en de democratie worden.

Dat is een van de uitkomsten van een door minister Verdonk (Integratie) georganiseerde nationale integratiebijeenkomst gisteren in de Ridderzaal in Den Haag.

Volgens Verdonk hebben burgers behoefte aan een dag waarop de saamhorigheid centraal staat. “Het moet een vast ritueel worden. Een dag van democratie, burgerschap en een dag van de binding”, aldus de minister. Verdonk kan zich goed voorstellen dat op deze dag ook de nieuwkomers hun Nederlandse paspoort overhandigd krijgen, zoals de Tweede Kamer al heeft voorgesteld.

Tientallen maatschappelijke instanties en kerkelijke organisaties hebben gisteren samen met een groot aantal ministers en premier Balkenende nagedacht over de vraag hoe burgers in deze onrustige tijden dichter bij elkaar kunnen worden gebracht

Een van de ideeën is om mensen met een baan en een netwerk van contacten een werkloze te laten adopteren. Op die manier wordt het voor Nederlanders die aan de rand van de maatschappij staan, makkelijker om weer aan de samenleving deel te nemen.”

Ik verwijs hier naar mijn artikel ‘Politiek Disneyland’ waarin ik betoog dat politici in een eigen cocon leven en zich volledig afschermen van de echte wereld door zg. maatschappelijke organisaties die door de staat zijn opgericht of overgenomen en volledig door de staat in leven worden gehouden met subsidies en geheel bemand zijn met dezelfde politici maar zogenaamd de bevolking veregenwoordigen zodat de staat doorlopend met zichzelf aan het onderhandelen is.

Minister Verdonk, premier Balkenende en een groot aantal ministers (de overheid) hebben met tientallen maatschappelijke instanties en kerkelijke organisaties (zogenaamd namens de bevolking maar ook gewoon de staat) gisteren samen nagedacht over de vraag hoe burgers in deze onrustige tijden dichter bij elkaar kunnen worden gebracht omdat zij bepaald hebben dat de burgers behoefte zouden hebben aan meer saamhorigheid.

Het lijkt mij dat iedereen die daar behoefte aan heeft al volkomen vrij is om zich saamhorig met wie dan ook te voelen, daar is geen staatsdwang voor nodig.

En verder moeten we een werkeloze adopteren, nog meer volslagen waaaaanzin: de patientenvereniging Nederland. Ik denk dat ik mijn werkeloze maar bij de scharrelkip zet die ik van de staat moest adopteren, hoog in de geadopteerde staatsboom.

En wellicht zou mevrouw Verdonk een hersencel kunnen adopteren.

“Het moet een vast ritueel worden. Een dag van democratie, burgerschap en een dag van de binding” doet mij sterk denken aan partijdagen van Hitler en Stalin, met partijvlaggen, politiekcorrecte leuzen op spandoeken en veel toespraken van Den Leider Jan Peter over de geweldige vorderingen van het zoveelste 5-jarenplan en de socialistische heilstaat terwijl het multicultureel gezonde arbeidersvolk met een socialistische geest in een gezond solidair lichaam rond de meiboom danst ter ere van het socialisme en de leidende politieke kaste waar het alles aan te danken heeft. Een klein meisje stapt naar voren en geeft Den Leider een bos bloemen en een kus: “bedankt kameraad Jan Peter voor een gelukkige jeugd” roept zij met ingestudeerde spontaniteit en een multicultureel accent waarop de massa instemmend en luid begint te klappen. Een en ander gelardeerd met het uitreiken van het ijzeren kruis (Nederlands reisdocumentje + levenslange uitkering) aan nieuwkomers die onze cultuur en het socialisme hier komen verrijken & versterken.

Zijn we al door de bodem heen of kunnen we nog verder afzakken ? Het socialisme is over ons.

Gatverdegatver, mag ik een teiltje ?