De Europese Centrale Bank publiceert periodiek de geldhoeveelheidscijfers en deze cijfers geven een ontluisterend beeld.

Men had in 1994 in de gezamenlijke eurozone-landen een geldhoeveelheidsexpansie (M1) van ca. 15%, uitgedrukt in euro’s. (M1 is al het papiergeld dat wordt gedrukt door de centrale banken en de contantgeld-deposito’s op bankrekeningen). Deze M1 ging omlaag in percentage van 15% naar ca. 2,5% in 2001, toen de girale euro al van kracht was. In 2002 werd de papieren euro officieel ingevoerd en sinds 2001 is de geldhoeveelheidsexpansie gegroeid van 2.5 % naar 11% voor alle 12 eurolanden gezamenlijk.

Dit betekent dat de monetaire inflatie behoorlijk is geweest en dit tot enorme prijsstijgingen heeft geleid, zowel voor producenten als voor consumenten. Wanneer men kijkt naar het reële prijspeil van alle consumentengoederen dan blijkt dat men behoorlijk achteruit is gegaan in besteedbaar inkomen. Over de laatste drie jaar zelfs met 30%.

Nu zullen mensen zich verdwaasd afvragen of dit de werkelijke inflatie is geweest of dit het cijfer was van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Nee, de geldhoeveelheid M1 geeft namelijk de juiste en objectieve inflatie weer. Het duidt op de gehele contantgeldcreatie door de overheid. De ‘inflatiecijfers’ van het CBS zijn een indicator van het mandje boodschappen dat het CBS periodiek uitrekent. Dit is een subjectieve waarde en vertegenwoordigt gewoon een vertekend beeld van de werkelijkheid en kan dus niet serieus genomen worden.

De enige manier om de inflatie en in het verlengde daarvan de prijsstijgingen van producenten- en consumentenartikelen te keren is als de centrale banken eindelijk stoppen met het creëren van papiergeld. Als zij dat weigeren, wat volgens de grafiek duidelijk het geval is zullen de bovenstaande prijsstijgingen onverminderd doorgaan en bij een loonsverhoging van maximaal 3% zullen de burgers verder in besteedbaar inkomen achteruit gaan en zoals gewoonlijk zijn de minima hiervan de grootste slachtoffers, getuige de oprichting van voedselbanken en gaarkeukens overal in de Europese Unie.

De armoede en inkomensachteruitgang zijn de gevolgen van een rampzalig eurobeleid van de Europese Unie en de centrale banken. Zolang de soevereiniteit nog in Brussel en Frankfurt ligt zullen Nederlanders eraan moeten wennen in de nabije toekomst wat echte armoede betekent en in veel gevallen voelt men dit al aan den lijve.

Voor meer informatie over de geldhoeveelheid en de EU verwijs ik u naar de volgende artikelen:

http://www.mises.org/fullst…

http://www.mises.org/fullst…

http://www.ecb.int/stats/ht…

http://www.mises.org/fullst…

http://www.mises.org/fullst…

http://www.mises.org/fullst…