De particuliere Nederlandse burger heeft volgend op de ramp in zuidoost Azie massaal gestort op giro 555. Ook in andere landen, arme zowel als rijke, hebben ontroerde burgers diep in hun buidels getast om de getroffen gebieden te helpen. Het is zelfs zó veel, dat Artsen zonder Grenzen laat weten geen geld meer te willen ontvangen. Zouden al deze royale individuen, die zo meeleven met slachtoffers van een ramp ver weg, ongeroerd blijven bij het leed van hun buurman wanneer hij getroffen wordt door een persoonlijke ramp?

De moderne burger blijft ongeroerd, omdat hij verwacht dat de staat het probleem zal oplossen. De staat wordt gezien als almachtig, eerlijk en barmhartig. De overheid, zo denkt de burger, ziet toe op het welzijn van de buurman. Dit heet ‘sociaal vangnet’ en ‘hulpverlening’. Alleen een aardbeving van 8.9 op de schaal van Richter die gevolgd wordt door de ergste tsunami in mensengeschiedenis wordt gezien als machtiger dan de overheid, en dus een reden voor vrijgevigheid die niet (alleen) via het belastingstelsel loopt.

Helaas is de werkelijkheid anders. Van sociale vangnetten profiteren mensen voor wie ze niet bestemd zijn, inclusief ambtenaren, terwijl mensen voor wie ze wel bestemd zijn vaak tussen wal en schip vallen. Hulpverlening van de overheid blinkt uit in ondoelmatigheid en verspilling.

De beste hulpverlener en filantroop is de burger privé. Niemand heeft beter zicht op de problemen en behoeften van een individu dan zijn buurman. Zonder overheidsbemoeienis zouden particulieren weer verantwoordelijkheid voor elkaar gaan voelen. Liefdadigheid zou weer efficiënt, effectief en menswaardig worden.

Laten we sociale vangnetten en hulpverlening van overheidswegen opheffen, en weer solidair worden met elkaar, van mens tot mens.

Door Mira

4 REACTIES

 1. juist, de Tsunami bijvoorbeeld is door dezelfde organisaties veroorzaakt, als die die achter giro 555 (666) zitten.

 2. WAT EEN BELACHELIJKE GEDACHTEN SCHRIJFT DIE GEORGE OR WELL SCHREEF HIERBOVEN.. .
  GIRO 555 VERDIENT AL HET RESPECT.

  HOPELIJK KAN DIT JAAR OP 6 JUNI 2006 IN SAMENWERKING MET http://WWW.GODOGOOD.ORG EEN GIRO 666 ACTIE OPGEZET WORDEN EN EEN INZAMELING VOOR ALLE GOEDE DOELEN ONTWIKKELD WORDEN VOOR STRUCTURELE HULP !

  VERTROUW OP JE MEDEMENS EN ZORG VOOR ELKAAR,.. WEES BEREID OM TE GOED TE DOEN, DAN KOMT ALLES GOED.

  http://WWW.GODOGOOD.NL EN http://WWW.GODOGOOD.INFO

 3. [1] WAT EEN BELACHELIJKE GEDACHTEN SCHRIJFT DIE GEORGE OR WELL SCHREEF HIERBOVEN.. .
  GIRO 555 VERDIENT AL HET RESPECT.

  HOPELIJK KAN DIT JAAR OP 6 JUNI 2006 IN SAMENWERKING MET http://WWW.GODOGOOD.ORG EEN GIRO 666 ACTIE OPGEZET WORDEN EN EEN INZAMELING VOOR ALLE GOEDE DOELEN ONTWIKKELD WORDEN VOOR STRUCTURELE HULP !

  VERTROUW OP JE MEDEMENS EN ZORG VOOR ELKAAR,.. WEES BEREID OM GOED TE DOEN, DAN KOMT ALLES GOED.

  http://WWW.GODOGOOD.NL EN http://WWW.GODOGOOD.INFO

 4. Waarom het getal van de duivel en het achterhaalde idee van een ander proberen te gebruiken met middelen die veel te amateuristisch zijn.

Comments are closed.