De ministers van financiën hebben vergaderd en komen steeds dichter bij elkaar. De extreme uithol-voorstellen van Gerhard Schroeder worden afgewezen, maaaar het strenge vast houden aan de afspraken eveneens!

De barsten in het marmer waarin het stabiliteitspact is gebeiteld worden zichtbaar. Zelfs al gaan de ministers ervoor staan om die te verbergen. Er komt zeker “politieke overeenkomst”!

In theorie wordt vastgehouden aan de 3% tekort op de begroting en de 60 % nationale schuld. (Van BNP)

Wel worden de landen “aangemoedigd” om te sparen in goede tijden, en te compenseren in slechte.

De details moeten nog geregeld worden, maar in ieder geval zullen Duitsland en Frankrijk geen straf krijgen omdat ze al jaren zich niet aan het contract houden. Wel zullen ze echter Griekenland, dat er zich ook niet aan gehouden heeft, nu met volle kracht gaan vervolgen!

Lijkt wel erg op de macht van de grote landen.

Alles wijst er op dat het beter is om uit de EU te treden, en een stapje in die richting is het afkeuren van het EU-referendum, dus: “EU – NEEN!”