Er gebeurt in de internationale politiek zoveel dat het nauwelijks te volgen is, laat staan de onderlinge verbanden te begrijpen.

Is er verband tussen Bush, Clinton, Verenigde Naties, Schröder, Tsunami en nog veel meer?

Verband A?

— Het is bekend dat zowel Pa Bush als Zoon Bush in het verleden het belang in de Verenigde Naties (UN) zwaar hebben benadrukt en interesse betoond om er een grotere rol in te spelen. En dan zelf de grote wereldleider te zijn!

Bij het begin van de (tweede) oorlog tegen Irak, kreeg George Bush echter de UN niet snel genoeg voor zijn karretje en gebeurde er toch wat “Amerika” (Bush) wilde. De poluleriteit Van US/Bush in de wereld daalde naar een dieptepunt.

— Een van de redenen van de spanning tussen US en UN was de houding van vooral Jacques Chirac die tegen was. Later bleek dat Frankrijk veel geld aan het verdienen was met het “Food for (Iraq) Oil” project waarvan de miljoenen door Frankrijk stroomden. Sadam Hussein kreeg veel steun van Frankrijk.

— Bij de Tsunami-ramp snelde Bush naar de voorgrond en bepaalde met een paar andere grote landen dat zij naast de UN zelf wel de echte hulp zouden coördineren. Laten zien wie de echte leiders zijn en hoe goed zij wel zijn.

— Bill Clinton ( ex-tegenstander van Bush) heeft laten doorschemeren dat hij wel graag de volgende Secretaris Generaal (SG) van de UN wil worden.

— Kofi Annan, de huidige SG raakt in diskrediet, mede door zijn betrokkenheid bij het schandaal van de net genoemde Franse Food/Oil geldstromen.

— Bush en Clinton komen samen en bespreken:

-De US tsunami-hulp zal door hen beiden worden gecoördineerd.

-De afzonderlijke coördinatiegroep wordt opgeheven en weer onder UN geplaatst.

-Bill Clinton zal daarin een hoofdrol spelen.

Is het onterecht achterdochtig als we veronderstellen dat hier duidelijke verbanden zijn?

Verband B?

–Gerhard Schröder wil een permanente zetel in de Veiligheidsraad (SC)

–Kofi Annan heeft daarvoor een grote vinger in de pap.

— Gerhard belooft aan Kofi een enorm bedrag voor zijn tsunami-hulp. Even het allerhoogste bedrag van alle beloftes. Gerhard zegt dat er geen verband bestaat tussen die hulp en die zetel!

— Jacques Chirac wil 500 miljoen euro in een innovatie fonds storten. Dat fonds mag ook gebruikt worden door andere EU landen “in het bijzonder door onze Duitse vrienden”.

— In de EU wordt besproken om de betalingen voor de tsunami-hulp NIET mee te laten tellen in het stabiliteitspact voor de euro. Een bepaling die Frankrijk en Duitsland zeer goed te pas komt, want ze hebben beide problemen om zich aan hun contract te houden. En samen zijn zij de grote bazen in de EU.