Naar aanleiding van het ‘stoeptegel-incident’ op de A4, waardoor een 30-jarige vrouw is overleden, gaat minister Peijs laten ‘onderzoeken’ bij welke viaducten het verkeer het ‘meeste risico’ loopt om door vandalen te worden bekogeld.

Vervolgens is het de bedoeling, om bij die viaducten ‘netten’ op te hangen om het gooien te bemoeilijken. (onduidelijk is nog, hoe ver die netten dan moeten uitsteken, om het op de weg gooien echt onmogelijk te maken…)

Het lijkt mij nuttiger wanneer ouders hun kinderen duidelijk maken dat dit soort ‘spelletjes’ automatisch leidt tot levenslang verplicht binnen zitten! En dat die straf dan ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Netten ophangen betekent eigenlijk, dat je op zich wel stenen van viaducten mag gooien, maar dat het alleen iets minder kwaad kan!! Bordje erbij: “Gelieve stenen in de daartoe bestemde netten te gooien a.u.b.”

De volgende stap is dat er 3-meter hoge muren langs ALLE snelwegen gebouwd moeten worden, om te voorkomen dat onverlaten kraaiepootjes op de weg gaan strooien. Een motorrijder die daaroverheen rijdt overleeft dat waarschijnlijk ook niet. Ook om alle flats moeten ‘loop-vrije zones’ worden aangebracht; een kiezelsteentje van 13-hoog heeft namelijk desastreuze gevolgen voor het gemiddelde mensenhoofd!

Mevrouw Peijs ziet dat eigenlijk ook wel in: “De minister wil nu de risicovolle plekken en de kosten van extra beveiliging in kaart brengen, “maar we kunnen niet heel Nederland overdekken”.”

Natuurlijk is het niet zo, dat zwaarder straffen voorkomt dat er op deze wereld volslagen gestoorde idioten rondlopen, die niet in staat blijken de consequenties van hun wandaden te overzien. Maar wanneer het voor iedereen duidelijk is, dat misdaad ook werkelijk tot uiterst vervelende gevolgen voor de dader zelf leidt, misschien is er dan één puber die wél even nadenkt voor hij zijn eigen en anderman’s leven vergooit (letterlijk). En dat is dan wel één slachtoffer minder!

Het leven zit vol met risico’s. Als je de voordeur uitstapt, kun je door een dronken automobilist worden doodgereden. Als je loopt te winkelen kan een gek jou een mes in je lijf prikken. Als de kippenboer vergeten is één botje te verwijderen uit jouw kip-filet, kun je daar behoorlijk in stikken.

Het ‘onderzoeken’ van viaducten en plaatsen van netten kost veel geld, en is een druppel op een gloeiende plaat. Er blijven nog steeds 1001 gevaren over, waar je wat aan zou ‘moeten’ doen.

Als we AL ons geld nou voortaan aan preventie van ELK risico spenderen, lopen we alleen nog maar het gevaar, dat we geen geld overhouden om van te eten. We kunnen dan in elk geval wél veilig verhongeren…

Dank minister, voor deze voortvarende aanpak!