Onder die slagzin is er weer een nieuwe campagne begonnen.

Iets in het kader van de bekende waarden en normen. Kennelijk is daar nogal wat geld voor beschikbaar, want er is al gestart met paginagrote advertenties in de kranten, en de campagne loopt in ieder geval door tot de Bevrijdingsdag op 5 mei.

In die paginagrote advertentie staan heel wat lofwaardige doeleinden. De groep wil een nieuwe impuls geven gaan vrijheid, solidariteit, barmhartigheid, saamhorigheid en vastberadenheid. Al deze begrippen geven tegengestelde resultaten als je ze betrekt op een individu of toepast op een collectiviteit als bvb “Nederland”.

Daar komt dan al het eerste gevaar.

Hoe gebruik of misbruik je deze woorden.

We waarschuwden daar al eerder voor in voorgaande stukjes.

Zie voor Vrijheid en Solidariteit onder andere:

https://www.vrijspreker.nl/b…

https://www.vrijspreker.nl/b…

https://www.vrijspreker.nl/b…

Zie ook onze “Begrippenlijst”.

Een tweede vraagteken verschijnt als we zien wie degenen zijn die deze actie op touw zetten en steunen:

Vluchtelingenwerk, Novib, Rode Kruis, Nl Moslimraad, FNV en CNV.

Dat zijn dan (m.u.v. Rode Kruis) weer net die organisaties die telkens bij stakingen en demonstaties een grote rol spelen.

Het zijn ook namen die samenwerken in de SHO (Samenwerkende Hulp Organisaties) die actief zijn in het ophalen van geld voor de tsunami-slachtoffers en het geld van giro 555 mogen uitgeven. Na aftrek van geld voor zichzelf.

Het is niet transparant. Het schept vraagtekens.

Zijn wij nu zo (te) achterdochtig?