Het VrijsprekerTeam wenst u allen een

Gelukkig, Gezond, en Vrijer Jaar.

Wij wensen dit jaar weer een stapje verder te komen op de weg naar een vrijere wereld, waarin ieder mens meer kansen krijgt om zijn eigen leven te leiden.

Dan zullen meer welvaart en vrede zorgen dat ieder mens een beter leven kan hebben.

Wij zullen op deze site de benodigde feitelijke gegevens trachten te leveren.

U kunt zorgen dat die verder verbreid worden.

Wij hopen aan het eind van dit jaar te kunnen zeggen dat we het goed gedaan hebben:

“we zijn een stapje verder en we kunnen trots zijn dat wij daar aan hebben meegewerkt”.

En we wensen dat al onze bezoekers ook meewerken en straks hetzelfde kunnen zeggen.