Dit is een bekende uitspraak. Kan niet zo vlug herinneren van wie die oorspronkelijk komt. Dat het klopt, zien we rondom ons gebeuren.

Maar dat de staat ook continu bezig is nieuwe bijzondere recepten voor dat voedsel te maken, bleek uit gegevens die vandaag uit het Pentagon, de Amerikaanse oorlogskeuken, naar buiten kwamen, en gepubliceerd door de “New Scientist”.

Het Pentagon is bezig geweest met het bestuderen van de mogelijkheid voor het gebruik van niet-dodelijke chemische wapens die wel het moreel en de discipline bij de vijand kunnen verstoren.

Het meest bizarre was het ontwikkelen van een “aphrodisiac” dat vijandelijk soldaten seksueel onweerstaanbaar aantrekkelijk voor elkaar moest maken. Veelvuldig homoseksueel gedrag zou dan op niet dodelijke wijze de moraal onder troepen zwaar verstoren.

Een ander wapen betrof een stof die grote hoeveelheden wespen en/of ratten zou aantrekken naar de vijandelijke kampen en die daardoor onleefbaar maken.

Een methode om “halitosis” (sterk uit de mond ruiken) te veroorzaken zou geschikt zijn om guerillas te ontdekken die vermomd als burgers trachten te infiltreren.

Je kunt het zo gek niet bedenken of belastinggeld wordt ervoor gebruikt.

Wat zou het fijn zijn als we het punt kunnen bereiken waar geen staten meer zijn om oorlog te maken.

Zonder staten geen oorlogen!