Het is interessant te zien hoe de politici gebruik maken van woorden en hoe met die betekenis gemanipuleerd wordt.

Dit valt bij voorbeeld goed te constateren uit het woord “radicaal”.

Radicaal zijn, heeft in de maatschappij een verdacht tintje gekregen. Onder andere ook veroorzaakt doordat in Nederland alles “plat” moet zijn. Je moet niet boven het maaiveld uitkomen, dan moet je een klap op je kop krijgen. Maar je moet ook niet te ver wegzakken, dan moet je opgetrokken worden!

De echte betekenis van “radicaal” is “tot de wortel gaand” / “geheel en al”

Net als bvb het woord “extreem” heeft het op zich helemaal niets te maken met goed of kwaad. (zie daarvoor ook de BEGRIPPENLIJST op deze site) Het krijgt pas betekenis als duidelijk is waarvoor dit radicaal geldt.

Radicaal rechtvaardig zal iedereen goed vinden, radicaal socialisme zal iedereen (??) slecht vinden.

Tot voor kort geleden werd het woord door politici alleen maar in de slechte betekenis gebruikt. Maar nu heeft Piet Hein Donner bekend dat hij ook wel eens radicaal is. Andries Knevel daarentegen stelde dat hij het niet leuk vindt als men hem radicaal noemt. Waarom eigenlijk?

Als laatste komt nu Rita Verdonk met de bekentenis dat zij ook radicaal is: “Ik ben radicaal tegenover radicalen”. Dit geeft wel heel duidelijk weer dat je met hetzelfde woord in een korte zin twee heel verschillende dingen kunt bedoelen:

Ik ben radicaal (dwz goed) tegenover radicalen (dwz slechteriken).

Hetzelfde speelt met het woord “fundamenteel”, dat slaat op “grondslagen” / ten grondslag liggend aan”. Ook hier weer, aan wat!

We zullen deze woorden ook in onze Begrippenlijst opnemen, zodat iedereen kan weten wat we er op deze site mee bedoelen, en waardoor onze discussies nog waardevoller kunnen worden.

2 REACTIES

 1. Wie de wereld om zich heen ziet , zou wel eens moedeloos kunnen worden van al dat geweld en onrecht. De wereld lijkt wel steeds meer gegrepen te worden door fundamentalisme en radicalisme.
  Radicalisme pretendeert de radix ofwel de wortel van de problemen aan te pakken. Fundamentalisme claimt het fundament van een geloofssysteem te verdedigen. Beide houdingen sluiten elke twijfel uit.Geloof kent geen twijfel.
  Beide denkhoudingen sluiten ieder anders voelend en denkend mens uit.
  Beide worden ingegeven door angst. Angst is een slechte raadgever. Angst is deel van het complex dat behalve angst ook nog bestaat uit kwaadheid , onstilbaar verlangen , jaloezie en trots. Maar allemaal worden ze ingegeven door onwetendheid.
  De wortel van het probleem ligt in onze foute kijk op de dingen en onszelf. Echt radicalisme is het doorsnijden van de oorzaken van die foute zienswijze. Alle dingen bestaan slechts in onze geest. Een ieder creeert zijn eigen realiteit. Schep een andere wijze van zien en de realiteit verandert. Dit is waar de condities een rol spelen. Verander de condities en je verandert de werkelijkheid. Negatief karma kan zich niet ontplooien als de condities er niet bij passen. Hoe zou je kunnen haten in een liefhebbende omgeving ? Als mensen geen uitweg zien of vast zitten in negatieve condities zullen de negatieve zaden uit gaan groeien tot nieuwe oorzaken van verder onheil. Fundamentalistische opvattingen laten geen verandering van condities toe. Zij laten ons niet inclusief denken in termen van onderlinge afhankelijkheid en mededogen. Een fundamentalist accepteert alleen diegene die zijn vaste onververanderbare overtuiging deelt. Hij accepteert alleen een onveranderbare geopenbaarde pseudo-waarheid die ons alleen maar verder verwijdert van de waarheid die ons leert dat niets vast staat behalve de verandering.

 2. Wie de wereld om zich heen ziet , zou wel eens moedeloos kunnen worden van al dat geweld en onrecht. De wereld lijkt wel steeds meer gegrepen te worden door fundamentalisme en radicalisme.
  Radicalisme pretendeert de radix ofwel de wortel van de problemen aan te pakken. Fundamentalisme claimt het fundament van een geloofssysteem te verdedigen. Beide houdingen sluiten elke twijfel uit.Geloof kent geen twijfel.
  Beide denkhoudingen sluiten ieder anders voelend en denkend mens uit.
  Beide worden ingegeven door angst. Angst is een slechte raadgever. Angst is deel van het complex dat behalve angst ook nog bestaat uit kwaadheid , onstilbaar verlangen , jaloezie en trots. Maar allemaal worden ze ingegeven door onwetendheid.
  De wortel van het probleem ligt in onze foute kijk op de dingen en onszelf. Echt radicalisme is het doorsnijden van de oorzaken van die foute zienswijze. Alle dingen bestaan slechts in onze geest. Een ieder creeert zijn eigen realiteit. Schep een andere wijze van zien en de realiteit verandert. Dit is waar de condities een rol spelen. Verander de condities en je verandert de werkelijkheid. Negatief karma kan zich niet ontplooien als de condities er niet bij passen. Hoe zou je kunnen haten in een liefhebbende omgeving ? Als mensen geen uitweg zien of vast zitten in negatieve condities zullen de negatieve zaden uit gaan groeien tot nieuwe oorzaken van verder onheil. Fundamentalistische opvattingen laten geen verandering van condities toe. Zij laten ons niet inclusief denken in termen van onderlinge afhankelijkheid en mededogen. Een fundamentalist accepteert alleen diegene die zijn vaste onververanderbare overtuiging deelt. Hij accepteert alleen een onveranderbare geopenbaarde pseudo-waarheid die ons alleen maar verder verwijdert van de waarheid die ons leert dat niets vast staat behalve de verandering.

  Jampa http//wwww.jampa.web-log.nl

Comments are closed.