Is de Nederlandse bevolking 99+ % indolent geworden?

Ik zit in het buitenland met slechte en dure internetverbinding. Toch heeft ons het bericht bereikt dat er in Nederland inderdaad een referendum komt over de EU-Grondwet.

Uit de berichten die beschikbaar zijn, kun je de volgende conclusies

trekken:

-Er komt een referendum.

-Dit is compleet vrijblijvend. Raadgevend noemen ze dat, met de mededeling dat de politici zich niets van de burgers hoeven aan te trekken. Het wordt alleen gebruikt als middel om bij de volgende verkiezingen zoveel mogelijk stemmen te krijgen. In feite een zware belediging aan de mensen die worden uitgenodigd om te komen stemmen.

-Maar nu: de vraag die aan het stemvee wordt voorgelegd is:

” ‘Bent u voor of tegen “EEN” grondwettelijk verdrag voor de Europese Unie’?

Wat een nonsensvraag.

Om op een dergelijke vraag een antwoord te geven, moet je toch eerst weten WAT er in die grondwet staat? Neen, de politici weten, dat net als zijzelf niemand het bestaande conceptstuk heeft gelezen. Tegen een goede grondwet (zoals we hier vroeger de Libertarische grondwet hebben gepubliceerd) zal niemand bezwaar hebben. Maar na een ja overwinning, nemen ze niet die libertarische grondwet, maar dat EU-stuk van 270 pagina’s en zeggen dan dat de burgers DAAR voor hebben gestemd.

-Bovendien gaat de vraagstelling er al van uit DAT Nederland in de EU zit en er als natuurverschijnsel voor eeuwig in zal zitten. Ook een truc.

Een ander bericht dat ons hier bereikte was dat ook Engelse politici werken aan een referendum, maar dan met de vraag: “Should the United Kingdom approve “THE” treaty establishing a Constitution for the European Union?”

Let op het woord THE ten opzichte van in de NL-vraag “EEN”.

De Engelse vraag is minimaal een beetje eerlijker en duidelijker om aan te geven dat het inderdaad om dat stuk van 270 pagina’s gaat.

Daarbij is een bijkomstige gekte, dat in de verschillende EU landen dus kennelijk verschillende vragen worden gesteld over hetzelfde onderwerp.

VRAAG: Help:

–Is er in Nederland nu een bijna revolutie tegen dit gemanipuleer?

–Is dit nu een onderwerp waar alle cabaretiers nu de grootste lol om maken?

–Maken de media het 100% belachelijk?

Of slaapt iedereen?

Als er op die vragen NEEN wordt geantwoord, ga dan naar buiten en schreeuw van de daken dat nu het volk (door de idioten van Wladi!!!)op grote schaal wordt belazerd.