“De epileptische analfabete pedofiele zwaardhakker Mohammed heeft de man een absolute macht over de vrouw gegeven. Nu nog verkopen mannen in Afghanistan hun dochters en nichtjes voor een huwelijk. Dat is een groot onrecht en in feite verplichte prostitutie. Het is in strijd met de rechten van de mens, daar moeten we ons tegen verzetten. Ze zijn daar als de dood dat er ooit een meisje opstaat dat zegt dat haar lichaam van haar is en niet van haar vader, de imam of Allah.

De Koran – en de Islam in het algemeen – zijn sterk anti-niet-moslim van karakter. Op de haat tegen niet-moslims is de hele Islam gebaseerd. Als men Islamieten vraagt om niet antisemitisch te zijn, vraagt men hen eigenlijk om niet langer Islamitisch te zijn. Helemaal geen slechte oproep, maar jammer genoeg weinig realistisch…..” (Citaat van Afshin Ellian).

HEKSENJACHT

In de laatste decennia van de twintigste eeuw vond er een heksenjacht plaats – een Islamitische heksenjacht, waardoor miljoenen mensen zijn neergeschoten, onthoofd, gestenigd of op andere manieren zijn gedood. Zowel door Islamitische staten, Islamitische politieke bewegingen als Islamitische terroristen. Deze politiek-religieuze misdaden vonden en vinden bijvoorbeeld nog steeds en vaak zelfs in toenemende mate plaats in Iran, Soedan, Afghanistan, Algerije, Egypte, Nigeria, Centraal-Azië, Indonesie en zelfs in het Westen (9/11, Madrid 11/3, Theo van Gogh). Ook tegenwoordig blijven de sluier, en de koran nog steeds voor slachtoffers zorgen (4), (5). Door deze vicieuze cirkel van haat en jihad staat de Islam haaks op geluk, welvaart, vrijheid, gelijkheid en kennis. De Islam heeft namelijk een antwoord noch op moderne ontwikkelingen, noch op de uitwassen van het fundamentalisme.

MOSLIMS EN DHIMMI’S: RESPECT !

In ons land kijken de socialisten uit “respect” voor de “multiculturele samenleving” nog altijd de andere kant op. De logische vraag van degenen die zich zorgen maken: “HOEZO RESPECT ?” wordt niet alleen door hen, maar ook door praktisch de hele rest van het huidige politieke establishment doelbewust genegeerd, laat staan zelf gesteld. Hiermee onderwerpen zij zichzelf als dhimmi’s en de rest van het land willens en wetens aan de bedreigingen van de politieke Islam (2)

PVDA EN HET POLITIEKE ESTABLISHMENT

Tot verbijstering van het buitenland, dat kennisnam van de slachtpartij op Theo van Gogh, wordt de verkondiging van de Islam in Nederland echter niet bestreden. Integendeel. Onder leiding van de PvdA en hun trawanten worden niet alleen Islamitische organisaties op alle mogelijke manieren bevorderd en gesteund, maar vooral ook de ongeremde bouw van moskeeën waar de Islam wordt verkondigd door imams die buiten de koran en de hadith geen enkele scholing of kennis van een westerse samenleving hebben. (3)

Grote delen van de koran en de hadith gaan over niets anders dan Islamitische wereldheerschappij, het verdrijven, doden en beroven van ongelovigen, Joden en Christenen, tenzij zij zich als dhimmi’s onderwerpen aan de Islam en de Islamitische wetgeving, het doden, mishandelen en verminken van overtreders van Islamitische wetten en niet het minst de onderdrukking en mishandeling van vrouwen. Het allerhoogste en eindeloos herhaalde gebod van de Islam is absolute gehoorzaamheid aan Mohammed en Allah. (6)

Ook veel zogenaamd “gematigde moslims” beginnen dit soort zaken als Goddelijke openbaring, de absolute waarheid en hoogste wetgeving te erkennen.

Niemand weet, hoeveel “gematigde moslims” er hier rondlopen. Onze centrale overheid en ook gemeentebesturen, zoals het Rotterdamse stadsbestuur blijven de verkondiging van de Islam echter onverdroten -uit angst ?- steunen. De nieuwe massale Es Salaam moskee met zijn hoge minaretten wordt een demonstratie van de overheersing van het onderworpen Rotterdam door de triomferende Islam. Zo zal het ook door iedereen, alle Rotterdammers en niet-Rotterdammers, worden ervaren:

Rotterdam wordt net als alle grote steden door het rode politieke establishment en het eigen stadsbestuur willens en wetens omgevormd tot een ISLAMITISCHE STAD en onbewoonbaar gemaakt voor Nederlanders en andere niet-moslims. Voor Islamitisch fundamentalistische landen wordt het tevens een symbool van het eerste keerpunt van de door het decadente Westen onderworpen Islam. (3)

TERRORISTISCHE BROEDPLAATSEN:

Terwijl het Nederlandse sociale stelsel in rap tempo wordt uitgehold, afgebroken en voorheen vanzelfsprekende overheidsvoorzieningen worden ingetrokken of verzelfstandigd, weten paradoxaal genoeg veel moslims in deze maatschappelijke chaos zelf niet eens, wie of wat zij zijn en vragen zich angstig af, wat ze hier eigenlijk nog te zoeken hebben. Zo zien wij bosjes uitkeringstrekkende moslims en moslima’s als verdwaasde zombies door stad en land lopen. Zij leggen een volstrekte serviliteit en indolentie aan de dag. Vele tienduizenden ongeletterde maar verantwoordelijke moslimouders vertonen een uitzichtloze apathie ten aanzien van de opvoeding van hun eigen criminaliserende jeugd. Dit werd j.l. zondag 9 januari in Buitenhof op indringende wijze overduidelijk gemaakt door de criminologe Marion van San (7)

Onder de vele tientallen jaren durende bezielende leiding en invloed van de PvdA-kliek en hun collectivistische, politiek correcte vazallen (namelijk praktisch het gehele Nederlandse politieke establishment) worden de (grote) steden in dit land, -in opperste verbazing gadegeslagen door de rest van de Westerse wereld-, zodoende in sneltreinvaart willens en wetens omgesmeed tot troosteloze broedplaatsen van terroristische aanslagen en in de criminele afgrond gestort.

SOUVEREINITEIT ?

De identificatieplicht is slechts een nutteloze schaamlap voor het totale failliet van de verzorgingsstaat en het symbool van de nationaalsocialistische heilstaat.

Zolang Nederland dus -al even zovele jaren- feitelijk niet in staat blijkt orde op zaken te stellen, is de vraag gerechtvaardigd, hoe lang onze (voormalige) bondgenoten deze Nederlandse politieke Augiasstal nog tolereren en buitenlandse militaire interventie nog zal uitblijven.

WAT VALT ER AAN TE DOEN ?

De enige vredelievende manier om het tij te keren is eindelijk de volksvertegenwoordigers individueel, zowel als gezamenlijk, keihard wakker schudden en een effectief stappenplan op voortvarende wijze uitvoeren. Een allereerste stevige aanzet hiertoe is enkele weken geleden op de Vrijspreker.nl gegeven door Albert Spits.

https://www.vrijspreker.nl/b…

(2) http://answering-islam.org….

(3) http://www.telegraph.co.uk/…

(4) http://www.vpro.nl/programm…

(5) http://www.documentaire.nl/…

(6) https://www.vrijspreker.nl/b…

(7) http://graverdammer.vrijspraak.org/…

2 REACTIES

  1. Harry, ga in Frankrijk of in Duitsland wonen. Dar is het allemaal veeeel beter geregeld.

Comments are closed.