We lezen net dat een automobiliste in Amsterdam werd overvallen, haar tas werd geroofd, en zij achtervolgde met haar auto de daders. Reed hen aan en een van de boeven bekocht dat met de dood.

Er stond niet bij of ze haar tas teruggekregen heeft!

Maar los daarvan, is het o.i. volkomen terecht dat deze vrouw al haar beschikbare middelen inzette om haar eigendom terug te krijgen.

De boef die haar tas gestolen had, heeft zich door zijn handelingen buiten het recht gesteld, en verdient geen verdediging. Boeven moeten leren dat als ze geweld gebruiken, dat hen dat ernstig gevaar oplevert.

Wij zijn zeer benieuwd of de overheid er ook zo over denkt en de vrouw zal prijzen omdat ze dit geweld niet over haar kant liet gaan!