Geweld is elke aantasting (of bedreiging daarmee) van Leven, Vrijheid of Eigendom van een ander. Voorbeelden zijn: Moord, pijniging, verkrachting, slavernij, opsluiting, diefstal, vernieling, vandalisme of fraude.

Het lijkt alsof deze zaken in Nederland aangepakt worden door de overheid middels het Straf-Recht. Dat is een misverstand!

Wanneer een van de genoemde feiten mij overkomt, dan heb IK een verhaal op de dader. Hij moet MIJ vergoeding of genoegdoening geven voor de inbreuk op MIJN vrijheid. Dat is niet omdat ik wraak zou willen nemen op de dader, maar enkel omdat mijn schade weer hersteld moet worden.

De overheid heeft een iets andere insteek: Ten eerste is ‘de rechts-orde’ geschokt/aangetast. De staat met z’n openbaar-aanklager verdedigt niet MIJ, maar het abstracte ‘algemeen-belang’. De dader heeft een WET overtreden. Vandaar het woordje ‘recht’. Het betekent hier de juridische set van afspraken die een overheid heeft vastgelegd. Het heeft niets te maken met het (Natuur-)Recht (= de individuele vrijheden van mensen) dat geschonden is.

Het resultaat van dit straf-recht is, dat de dader ‘straf’ krijgt. Een soort wraak-oefening. Als hij een ‘boete’ moet betalen, dan is dat aan de staat! Ineens is er naast slachtoffer en dader een derde – belanghebbende – partij op het toneel verschenen!

In het geval van gevangenisstraf, wordt de dader voor enige tijd zijn vrijheid ontnomen (straf) mede om ‘de maatschappij’ te vrijwaren (bescherming/verdediging) van zijn criminele activiteiten. Grappig genoeg zijn het de mensen in diezelfde maatschappij, die voor de kosten van dit gedwongen logies moet opdraaien – zo niet, dan zijn ook zij strafbaar volgens het strafrecht/belastingrecht!

Wanneer de boete is betaald, of de strafduur is uitgesproken, dan keert de rust weder. Nu mag ik als slachtoffer naar de CIVIELE-rechter, in een (langdurige) poging mijn vergoeding te krijgen. Dat is nu wel wat makkelijker omdat er een strafrechtelijke veroordeling ligt, maar ook wat moelijker omdat de dader minder geld heeft i.v.m. de boete, of zijn gedwongen opsluiting, waardoor hij niet kan werken.

Kortom:

Straf = boetedoening en wraak [op basis van:]

Recht = juridische, wettelijke afspraken.

Als ik slachtoffer word van een misdaad, wil ik zo snel mogelijk genoegdoening, en dan klaar! Strafrecht is dan wel het laatste waarop ik zit te wachten!

1 REACTIE

Comments are closed.