De politici hebben grote bedragen belastinggeld toegezegd als hulp voor de getroffen gebieden in Azië.

Dit is natuurlijk een duidelijk excuus om niet aan de 3 % grens van het begrotingstekort te hoeven voldoen. J

e bent een beul als je dat niet snapt!!

De EU Commissie heeft al gecommuniceerd, dat ze daarmee echt wel rekening zal houden! De woordvoerster voor monetaire zaken, Amelia Torres, heeft gezegd dat ze dit echt wel als een “uitzonderingsgeval” zien. Ze maakte dat bekend direct nadat Gerhard Schröder voor Duitsland 500 miljoen belastinggeld had toegezegd!

Laat dat nu goed te pas komen nu Duitsland en Frankrijk toch al hard pleiten voor een soepelere behandeling van die 3 % grens! (U weet wel, die was in marmer gebeiteld.) Waar zij zich overigens al drie jaar niet aan houden.

Het zou goed zijn om uit die club van contractbrekers te treden. Meer mensen moeten daarvoor het licht zien. Het is aan ons allen om dat te bewerkstelligen.

Laten we beginnen met te zorgen voor (de Grondwet) “EU – NEEN!”