Al enige tijd zijn we bezig om geld in te zamelen voor directe hulp aan Sri Lanka.

‘onze man ter plaatse’ Fazal stuurde een uitgebreide verantwoording over de besteedde gelden ( € 2000) die LIFHAS dankzij u kon sturen.

Er worden nu 6 keer 2/1 kap en 1 vrijstaand huis gebouwd, dus 13 huisjes voor/door LIFHAS. ( in een wijk van 300)

Er was nog wat geld tekort, maar dat is inmiddels dus ook opgelost.

De Sri Lankese overheid heeft de grond gratis ter beschikking gesteld.

Arbeid wordt door de getroffenen en vrijwilligers geleverd, dus gratis, wij hoeven alleen de materialen te betalen.

We hebben al bouwtekeningen en wat foto’s van de situatie ter plekke en zullen binnenkort ook van de verdere ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden.

Ondertussen wordt er in een ander project ook gewerkt aan een toekomst voor de slachtoffers: 7 weduwen en enkele wezen hebben tijdelijke huisvesting gekregen, naaimachines en zijn al begonnen door via kleding te naaien een toekomst op te bouwen.

Dus als u daar ook aan mee wilt werken, de bankrekening van LIFHAS (nummer 49.79.67.944) staat nog steeds ter beschikking!