Op het programma Buitenhof gaf de heer Heerds, bestuurslid van het FNV, een belangrijke indicatie hoe een vakbeweging een toegevoegde waarde kan hebben in een klassiek-liberale samenleving.

In dit programma legde hij uit dat de overheid zich eigenlijk niet meer met de werknemersverzekeringen moest bemoeien en dat de mensen goed in staat zijn om dit zelf te regelen zonder telkens die vervelende overheidsinmenging.

Het probleem was dat de overheid de Werkloosheidswetuitkeringen (WW) voortdurend voor andere zaken gebruikte dan alleen voor de uitkeringen zelf. Dit is uiteraard ook het geval met andere uitkeringen zoals de Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) en Bijstandswet.(BW), want alles wordt in een pot gedaan en voor allerlei overheidstaken gebruikt. Als men bekijkt dat er miljarden euro’s worden opgehaald en deze aan volkomen andere doeleinden worden uitgegeven dan is men als overheid oneigenlijk bezig.

Hierbij heeft de vakbeweging het grootste gelijk van de wereld. Het wordt tijd om alle werknemersverzekeringen los te koppelen van de overheid zelf en deze te laten administreren door particuliere verzekeringsmaatschappijen. Deze maatschappijen hebben genoeg kennis en expertise in huis om dit efficiënt en winstgevend te kunnen uitvoeren. Er zitten ook diverse voordelen voor de economie aan vast, want hierdoor kan de overheid miljoenen besparen op personeel, waardoor hele departementen en UWV-organisaties kunnen worden gesaneerd en het personeel afgevloeid, de werknemer krijgt eindelijk waarde voor zijn of haar geld en bovendien vanwege de concurrentie kunnen premies worden bijgesteld naar beneden, zoals altijd gebeurt in een vrije marktsituatie zonder enige vorm van overheidsinmenging.

De vakbeweging kan dan haar eigenlijke taak veel beter uitvoeren door middel van als adviesorgaan voor werknemers optreden. Dit adviesorgaan kan niet alleen adviseren op het gebied van verzekeringen, maar ook loononderhandelingen voeren en rechtsbijstand leveren.

In deze hoedanigheid kan de vakbeweging een uitstekende bijdrage leveren aan de verdere vorming van de klassiek-liberale samenleving.

1 REACTIE

Comments are closed.