Vandaag, 1 januari 2005 verliest Nederland/België weer een deel van zijn soevereiniteit *)

Enkele jaren geleden hebben de politici afgesproken dat het na die datum voor de afzonderlijke leden onmogelijk is om over een aandeel onderwerpen hun veto uit te spreken. Hieronder vallen zaken betreffende asiel, immigratie, visa en grensbewaking.

Dat wil zeggen dat de provincie Nederland dan gewoon moet doen wat de Staat EU beveelt.

Dit in werking treden gaat gewoon tussen neus en lippen door. Politici doen soms dik gedurende het bespreken van dergelijke onderwerpen. Dan besluiten ze dat iets toch pas over bvb 5 jaar in werking treedt.

Dan komen er ondertussen andere politici en die vinden dat er voor hen geen winst te behalen is als ze tegen dergelijke afspraken bezwaar zouden maken.

En het lethargische volk slaapt verder.

Als echter die nieuwe EU-Grondwet in werking gaat, dan gaat het pas echt los. Dan zullen ook de laatste Nederlandse soevereine rechten verdwijnen. De “soevereine” burger valt dan rechtstreeks onder Brussel, waardoor zijn echte individuele soevereiniteit nog meer op de tocht komt te staan.

Wat dat betreft is het weer een zwarte dag!

Laten we echter positief zijn en ons op deze dag in ieder geval voornemen om alles te doen wat we kunnen om die EU-Grondwet overtuigend af te stemmen: “EU – NEEN!”


———————————-

*) Soevereiniteit, zoals opgenomen in onze Begrippenlijst:

“Soeverein is volledig onafhankelijk van anderen; niemand is gerechtigd aan de soeverein orders te geven.

De kern van het libertarisme is dat ieder individu soeverein is. Niemand mag/kan hem dwingen iets te doen wat hij niet zelf vrijwillig kiest.

Het begrip soevereiniteit wordt ook gebruikt in de verhouding tussen staten onderling; geen enkele andere staat heeft iets te vertellen over een soevereine staat. Zelfs al handelt in een staat de overheid alsof zij wel iets over soevereine burgers heeft te vertellen.”