Allen die zich in Nederland bevinden, worden […] in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie […] wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. [Nederlandse grondwet-Hst 1./Art 1.]

Het lijkt alsof dit artikel voor iedereen geldt. Volgens mij is er echter op twee plaatsen […] het woordje “door de overheid” weggevallen.

Het spreekt voor zich dat de overheid niet mag discrimineren! Stel dat alleen mannen kiesrecht zouden hebben. Of dat alleen katholieken in de tweede kamer zitting mogen hebben. Of dat SP-leden geen ambtenaar zouden mogen worden. Stel dat rechters tegen alle blonde mannen strenger zouden optreden dan tegen roodharige vrouwen…

Gelukkig mogen mensen wel gewoon discrimineren. Discrimineren is gewoon verschil maken; voorkeur hebben voor iets of juist afkeer van iets hebben.

Het humanistisch-verbond mag natuurlijk een streng-gereformeerde dominee weigeren om hun voorzitter te worden. De katholieke kerk mag best verwachten dat hun kardinalen ongetrouwd zijn, mannelijk en bij voorkeur katholiek. Op een D’66 leden-vergadering, mag men ervoor kiezen alleen D’66-leden toegang te verschaffen. Als een zwarte man het liefst een blonde vrouw wil trouwen, en omgekeerd, is dat hun goed recht. En een man die er de voorkeur aan geeft dat zijn aanstaande (M/V) van het vrouwelijk geslacht is, staat hij gelukkig in z’n recht. Ook hoeft het bejaarden-tehuis geen kinderen op te nemen en de de creche geen gepensioeneerden.

Nee, mensen mogen vrijuit kiezen en hun eigen voorkeur of afkeer laten gelden bij de keuzes die ze maken. Alleen de overheid mag dat natuurlijk niet! Het is oneerlijk om bij vacatures niet de meest geschikte, maar alleen de vrouwelijke kandidaat te kiezen. Het is niet fair om herintredende, homoseksuele, allochtone, gehandicapte vrouwen bij het CWI voor te trekken op blanke, autochtone mannen. Waarom krijgen ministers of leden van het koningklijk huis geen boete als zij te hard rijden, of waarom soms zelfs politie-begeleiding met toeters en bellen, om over de vluchtstrook te racen? Is het verantwoord dat kerken en moskee-en subsidies krijgen, en de mensen die uit levensovertuiging elke dag vlees willen eten, of het kantklossen voor het nageslacht willen behouden, niet?

Laten we bij de volgende grondwets-wijziging dit artikel corrigeren en laten wij – de mensen – hun – de overheid – daar dan ook aan houden.