De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid. [Nederlandse grondwet-Hst 1./Art 22-1.]

Dat is de moeite waard. Laten we eens kijken hoe ze dat vormgeeft:

– Via de EU verstrekt nederland (landbouw-)subsidie aan franse tabaks- en wijn-boeren. Van beide producten is algemeen bekent dat ze grote invloed op de volksgezondheid kunnen hebben.

– De gezondheidszorg is zo vergeven van wetten, regels en richtlijnen dat huisartsen en ziekenhuizen een fors deel van hun tijd spenderen aan administratie.

– De overheid bemoeit zich met het aantal studenten dat per jaar tot de studie geneeskunde wordt toegelaten, zodat tenminste niet alle geschikte en gemotiveerde kandidaten arts zullen gaan worden.

– De overheid bestrijdt ‘de tweedeling in de gezondheidszorg’. Wanneer er sprake is van wachtlijsten, dan wordt iedereen eerlijk onderaan de lijst gezet (behalve leden van het koninklijk huis en ministers, wat die zijn ‘meer gelijk’ dan andere mensen en bovendien zijn ze véél belangrijker. Dát heeft niets met tweedeling te maken!)

– Door strenge wetten op het gebied van goedkeuring van medicijnen, voorkomt de overheid dat patienten in overleg met hun arts nieuwe levensreddende medicijnen zouden gaan innemen nog voordat de regering ze heeft toegelaten. Dat scheelt in elk geval ook weer in de lengte van de wachtlijsten.

– Door het verbod op drugs, kan de overheid garanderen dat de medicinale weed uit de staats-kwekerij niet alleen ‘schoner’, maar ook nog eens duurder en minder werkzaam is!

– Door datzelfde verbod wordt de kans verkleint dat hard-drugsgebruikers een ‘normaal’ leven zouden kunnen leiden. Als nu éénderde van politie en justitie en gevangeniswezen bezig gehouden wordt met drugs-gerelateerde criminaliteit, dan is het onverantwoord om junks in staat te stellen, een gezond en werkzaam leven te leiden. Dat kost honderden banen, onder andere in de (sociale) gezondheidszorg! Die mensen worden misschien wel ziek wanneer ze hun baan verliezen!!

– Als groot-aandeelhouder in de legale drugs-wereld (Tabak, Drank) zorgt de overheid voor duidelijke product-etikettering (bijv. “roken veroudert uw huid”), zodat van de ontvangen 4 euro per pakje, er 3 euro, geheel in overheidshanden blijft, en niet als schadevergoeding hoeft te worden uitgekeerd. Iedereen was toch gewaarschuwd?!

– Door het aanbrengen van verkeersdrempels verkleint de overheid de kans, dat de ziekenauto te snel ter plaatse is bij een ongeval, zodat de instroom in toch al (administratief) overbelaste ziekenhuizen wat beperkt kan worden.

We zien aan deze voorbeeldjes dat de overheid haar taak serieus oppakt.