De leden van beide kamers worden gekozen op de grondslag van evenredige vertegenwoordiging

binnen door de wet te stellen grenzen. [Nederlandse grondwet-Hst 1./Art 53]

De leden van de Tweede Kamer worden rechtstreeks gekozen door de Nederlanders die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, behoudens bij de wet te bepalen uitzonderingen ten aanzien van Nederlanders die geen ingezetenen zijn. [Nederlandse grondwet-Hst 1./Art 54-1.]

Het staat er niet zo precies, maar evenredige vertegenwoordiging betekent ongeveer: Als 10% van alle nederlanders op een partij stemt, dan krijgt die partij ook 10% van de 150 kamerzetels. Er is hier echter een vergissing gemaakt. Wanneer 25% van de nederlanders van 18 jaar en ouder NIET stemt, dan blijft NIET 25% van de zetels leeg!! En dat is raar!

Soms wordt het verschil tussen linkse en rechtse partijen als volgt uitgelegd:

Linkse partijen zijn voor persoonlijke vrijheden zoals o.a. vrij drugsgebruik, grote privacy, geen verplichte militaire-dienstplicht, geen ligitimatieplicht enz.

Rechtse partijen zijn voor economische vrijheid zoals minder regels en belastingen voor bedrijven en voor particulieren enz.

Ik stem expres niet op een rechtse partij, omdat deze mijn persoonlijke vrijheden willen beperken. Van hen moet ik mij ligitimeren omdat ik een terrorist kan zijn, Ik mag geen drugs gebruiken want dat is slecht voor me, ik mag niet alles zeggen wat ik denk, omdat dat kwetsend zou kunnen zijn voor anderen.

Ook stem ik met opzet niet op een linkse partij want die willen mij dwingen te betalen voor dingen die ik helemaal niet besteld heb. Subsidie geven van mijn belastinggeld aan bijv. “overleg-orgaan-expirimentele-beeldende-kunst-voor-blinden-en-slechtzienden” vind ik persoonlijk niet echt nodig. Ook het feit dat de overheid van alles en nogwat zou moeten regelen is volgens mij verstikkend voor de welvaart in dit land, en op termijn dus ook voor het welzijn van ons allemaal!

Wanneer ik kies voor ‘de minst slechte‘, dan kies ik nog steeds voor een slechte oplossing! Ik stem dus NIET! Maar gek genoeg denkt men in den Haag dat men mij (en die andere 25%) wèl vertegenwoordigd.

Op 37 stoelen in de tweede kamer, zit ten onrechte iemand, en op 150 stoelen zitten mensen zogenaamd NAMENS MIJ, die ik BEWUST NIET heb willen kiezen! Ik denk dat men vergeten is om dit goed te regelen toen de opkomstplicht werd afgeschaft.

Misschien zou dit ook tot de dames en heren politici doordringen wanneer meer mensen hun stem-RECHT gebruiken om vooral NIET te stemmen…..