In deze wedstrijd ligt, voor zover nu bekend, Australië op kop. Gevolgd door Japan. “Nederland” ligt ergens op de twaalfde plaats, en België komt in de tabel niet voor.

Zelfs Kofi Annan, de Secretaris Generaal van de UN, heeft verklaard dat de ervaring is dat al die beloftes van politici NIET worden waar gemaakt!

Zo is bij voorbeeld voor de aardbeving van een jaar geleden in de Iraanse stad Bam (26.000 doden) een bedrag van 1,1 miljard euro toegezegd, en er is nu ontvangen 17,7 miljoen. (1,5 %), Voor Angola was 107 miljoen beloofd en is ontvangen 28 miljoen (27,5 %), voor Liberia beloofd 1 miljard en ontvangen 60 miljoen (6%).

Zo zijn er nog wat gepubliceerde gegevens die ons geen fijn gevoel geven over de show die nu weer wordt opgevoerd. Zoals:

-De overhead van de SHO organisaties is de grootste kostenpost.

-De organisaties krijgen zelf 6 % van het gestorte geld voor “apparaat kosten”.

-Het geld wordt onder de deelnemers van SHO verdeeld. (Om te besteden aan hulp neem ik toch wel aan!)

Dan nog de nodige onduidelijkheden zoals :

-“De organisaties besteden 25 % aan campagne voeren”,

– en 10 % gaat naar andere organisaties. (niet-SHO leden)

Het zou goed zijn als er eens een volledige accountantscontrole zou plaats vinden die elk gestort bedrag tot en met het verbruik in kaart zou brengen.

Gelukkig hebben we voor onze eigen (kleinschalige) hulp voor deze tsunami-ramp het kanaal via LIFHAS.

Er komen al stortingen binnen, die zullen voor 100 % terechtkomen als hulp, en we zullen daarvan inderdaad een volledige verantwoording afleggen.

Als u mee wilt doen, stort dan bij:

LIFHAS, Libertarisch Fonds voor Hulp Acties te Schiedam.

Rekening van L.I.F.H.A.S. nummer 49.79.67.944,

Iban nummer: NL95ABNA0497967944

BIC: ABNANL2A


Zie ook: Libertarische hulp voor tsunami. 31 december

https://www.vrijspreker.nl/b…

We hopen dat de slachtoffers geen schade lijden door al dat (gevreesde) geritsel.