“Ik ben naar de kloten”, zei W en hij zuchtte diep.We zaten samen in z’n kantoortje.Het was een tijd geleden dat ik hem nog gezien had. Hij zag er slecht uit.

Longkanker. “Misschien chemo ?”: probeerde ik. “Nee, haalt niets meer uit.

En daarbij heb ik bij m’n broer gezien wat voor ellende dat met zich meebrengt.Nee dat hoeft voor mij niet.Ik wil waardig sterven.Als de aftakeling te groot wordt, maak ik er een einde aan.”We zwegen ff.”Heb je met je dokter al gesproken over euthanasie ?”: vroeg ik. “Nee.ik ga die daar niet mee opzadelen.Ik heb al lang geleden m’n voorzorgen genomen.Een pil ligt in m’n kluis.Als ik de tijd gekomen acht, bijt ik die door.Ik heb daar geen dokters voor nodig en ga hun geen toestemming vragen.”

Ik hoop dat W het die avond te somber inzag en dat ie nog wel kan behandeld worden maar z’n standpunt begreep ik en onderschreef het volkomen.Indien het geval zich zou voordoen, zou ik ook zelf willen bepalen wanneer het wel is geweest en zelf het licht willen uitdoen zonder daarbij afhankelijk te zijn van dokters die in hun handelen moeten voldoen aan allerlei door de staat opgestelde zorgvuldigheidsvereisten.Uiteraard kun je van een dak springen,je voor een trein werpen of je hoofd in de gasoven steken maar bijster aantrekkelijk lijken deze methodes me niet want onzeker of het werkt en niet leuk voor de omgeving.Beter ware het dat je bij de apotheek om de hoek gewoon een “pil van Drion” kon halen of als dat fysiek niet meer mogelijk was,je een beroep kon doen op bijv de goede zielen van de “stichting Vrijwillig Leven” om een pilletje in je biertje te droppen.

Echter medicijnen die gebruikt kunnen worden voor zelfmoord zijn zeer streng gereguleerd en het is voor niet-medici onmogelijk om er legaal aan te komen.Ook blijft hulp bij zelfdoding strafbaar.Het lijkt erop dat beschikkingsrecht over het eigen leven, voor de politici in Den haag nog steeds taboe is.Wel is er na 25 palaveren in 2001 een euthanasiewet gekomen waarbij euthanasie niet vervolgd wordt indien er voldaan is aan een aantal zorgvuldigheidsvereisten : de patiënt moet nadrukkelijk zelf om euthanasie vragen, er moet sprake zijn van uitzichtloos en ondragelijk lijden,er mogen geen redelijker alternatieven bestaan en de arts moet steeds een second opinion vragen aan een collega-arts.Alhoewel een stap in de goede richting gaat deze wet niet ver genoeg.Zo behoort het niet aan de overheid, de huisarts of een toetsingscommisie te zijn om te bepalen wat “uitzichtloos lijden” is maar dient het zelfbeschikkingsrecht van éénieder in deze erkend te worden hetgeen impliceert dat mensen ook zonder medisch voorschrift , legaal aan een dodelijke medicijnencoctail (voor zichzelf) zouden moeten kunnen komen.Verder hoort “hulp bij zelfdoding” niet thuis in het strafrecht.Immers zelfmoord zelf is niet illegaal en voor alles wat legaal is, behoort het vrij te staan andermans hulp in te roepen.

Recht op je eigen leven en lichaam betekent ook het recht om er zelf een einde aan

te kunnen maken.

Voor wie meer over dit thema wenst te lezen :

http://www.cuci.nl/~svleven…

http://www.antenna.nl/ravag…

http://www.dood.nl/showit.p…

http://www.justitie.nl/publ…

Mark (aka Cincinnatus).