We willen trachten te bereiken dat in Nederland uit het EU-Grondwet referendum een overweldigend NEEN komt. Uit de discussie naar aanleiding van het stuk “Wilders en het Libertarisme” blijkt dat veel libertariers er niets in zien om zelfs voor “‘één issue” samen te werken met rechtse of met linkse politici. Vooral omdat dat kan overkomen als het schenden van je eigen integriteit.

We willen trachten te bereiken dat in Nederland uit het EU-Grondwet referendum een overweldigend NEEN komt. Uit de discussie naar aanleiding van het stuk “Wilders en het Libertarisme” blijkt dat veel libertariers er niets in zien om zelfs voor “‘één issue” samen te werken met rechtse of met linkse politici. Vooral omdat dat kan overkomen als het schenden van je eigen integriteit.

Daarnaast zijn er ook veel libertariers die inzien dat de nog kleine libertarische beweging op zichzelf in het geval van het EU-Grondwet referendum niet echt grootse resultaten kunnen behalen.

Wat kan de oplossing zijn?

Een oplossing kan zijn het stimuleren van een groot BREED MAATSCHAPPELIJK PROTEST TEGEN DE EU.

We zouden, liefst op korte termijn, een vergadering kunnen organiseren waarvoor ALLE anti-EU personen worden opgeroepen om te onderzoeken hoe de krachten VOOR DEZE ACTIE gebundeld kunnen worden. Als Geert Wilders, André Rouvoet, Jan Marijnissen, Femke Halsema, Paul van Buitenen, en nog meer anderen daarvoor de handen in elkaar willen slaan, dan zouden libertariers toch ook mee kunnen doen?

De resultaten zouden exponentieel groter worden dan als iedereen maar op eigen houtje, voor een deel tegen elkaar is, gaat werken.

Wie wil aan een dergelijke vergadering meewerken, en wat kun/wil je daarvoor doen?