Momenteel is circa 37% van de beroepsbevolking in de EU zonder baan, hieronder vallen ook bijvoorbeeld arbeidsongeschikten en huisvrouwen.

Me dunkt dat huisvrouw of huisman een over het algemeen zware baan is, maar als zodanig niet door de feministen en politici wordt erkend, omdat het volgens hen een onbetaalde baan is. De werkelijkheid is; dat een van de partners als ware gedwongen wordt om een “betaalde” baan te aanvaarden vanwege het gegraai in het “loonzakje” en wetgeving en regels die een kostprijsverhogend effect op de factor arbeid en natuurlijk de prijzen van het product of dienst hebben.

Volgens een nieuw rapport van economen die verbonden zijn aan de Europese Centrale Bank zal de gemiddelde jaarlijkse groei van de eurozone voor 2010 onder de 2% zakken en tegen 2020 zal de groei zijn teruggezakt tot 1.6%.

Daar moet je wel een econoom (met een gesubsidieerde baan) voor zijn om zoiets vast te stellen. Ieder weldenkend mens zou gezegd hebben: tot 2020 zal de gemiddelde jaarlijkse groei zijn teruggezakt tot 1.6%.

Het rapport vervolgt: De groei van de economie in de EU loopt daadwerkelijk gevaar als de Europese regeringen niets doen om de starre arbeidsmarkt te versoepelen.

Dus is de conclusie dat de arbeidsmarkt minder strak gereglementeerd moet worden.

Overheden moeten ook meer doen voor de integratie op de arbeidsmarkt van vrouwen en oudere werknemers, desnoods in deeltijdbanen.

In het voorjaar van 2000 spraken de Europese regeringsleiders in Lissabon af dat de Europese economie in tien jaar tijd moest worden omgetoverd (Harry Porter met zijn toverstafje?) tot de meest flexibele en meest concurrerende ter wereld.

Volgens dat plan moet er in 2010 bijna volledige werkgelegenheid zijn bereikt.

Zoals gewoonlijk is er tot op heden weinig van terecht gekomen.

“Het is overduidelijk dat verregaande arbeidsmarkthervormingen nodig zijn om de werkloosheid terug te dringen”, aldus het rapport van de ECB-economen.

Het is van het grootste belang voor de groei van de economie in de eurozone dat zeker 75% van de beroepsbevolking in 2010 ook daadwerkelijk een baan heeft. In 2020 moet dat percentage op 85% liggen.

Is het u duidelijk? Volgens mij heb je groei nodig om banen te creëren en niet banen nodig om groei te creëren. Tenzij zij overheidsbanen bedoelen! Maar in Frankrijk is 25% van de werkende bevolking in dienst van de overheid en toch hebben zij daar een hoge werkloosheid. Dat helpt dus ook niet echt.

Ik heb eigenlijk maar een advies: “Laissez Faire, Laissez Passer”

Momenteel is circa 37% van de beroepsbevolking in de EU zonder baan, hieronder vallen ook bijvoorbeeld arbeidsongeschikten en huisvrouwen.

Me dunkt dat huisvrouw of huisman een over het algemeen zware baan is, maar als zodanig niet door de feministen en politici wordt erkend, omdat het volgens hen een onbetaalde baan is. De werkelijkheid is; dat een van de partners als ware gedwongen wordt om een “betaalde” baan te aanvaarden vanwege het gegraai in het “loonzakje” en wetgeving en regels die een kostprijsverhogend effect op de factor arbeid en natuurlijk de prijzen van het product of dienst hebben.

Volgens een nieuw rapport van economen die verbonden zijn aan de Europese Centrale Bank zal de gemiddelde jaarlijkse groei van de eurozone voor 2010 onder de 2% zakken en tegen 2020 zal de groei zijn teruggezakt tot 1.6%.

Daar moet je wel een econoom (met een gesubsidieerde baan) voor zijn om zoiets vast te stellen. Ieder weldenkend mens zou gezegd hebben: tot 2020 zal de gemiddelde jaarlijkse groei zijn teruggezakt tot 1.6%.

Het rapport vervolgt: De groei van de economie in de EU loopt daadwerkelijk gevaar als de Europese regeringen niets doen om de starre arbeidsmarkt te versoepelen.

Dus is de conclusie dat de arbeidsmarkt minder strak gereglementeerd moet worden.

Overheden moeten ook meer doen voor de integratie op de arbeidsmarkt van vrouwen en oudere werknemers, desnoods in deeltijdbanen.

In het voorjaar van 2000 spraken de Europese regeringsleiders in Lissabon af dat de Europese economie in tien jaar tijd moest worden omgetoverd (Harry Porter met zijn toverstafje?) tot de meest flexibele en meest concurrerende ter wereld.

Volgens dat plan moet er in 2010 bijna volledige werkgelegenheid zijn bereikt.

Zoals gewoonlijk is er tot op heden weinig van terecht gekomen.

“Het is overduidelijk dat verregaande arbeidsmarkthervormingen nodig zijn om de werkloosheid terug te dringen”, aldus het rapport van de ECB-economen.

Het is van het grootste belang voor de groei van de economie in de eurozone dat zeker 75% van de beroepsbevolking in 2010 ook daadwerkelijk een baan heeft. In 2020 moet dat percentage op 85% liggen.

Is het u duidelijk? Volgens mij heb je groei nodig om banen te creëren en niet banen nodig om groei te creëren. Tenzij zij overheidsbanen bedoelen! Maar in Frankrijk is 25% van de werkende bevolking in dienst van de overheid en toch hebben zij daar een hoge werkloosheid. Dat helpt dus ook niet echt.

Ik heb eigenlijk maar een advies: “Laissez Faire, Laissez Passer”