In onze zuidelijke provincies gaat het weer snel de kant van de oude Russische Sovjet Unie op.

In de provincie Portugal zijn zondag de communisten/socialisten via legale verkiezingen tot een absolute meerderheid gekomen. En in die andere zuidelijke provincie, Spanje, is het gelukt haar oorspronkelijk eigen soevereiniteit flink op de tocht te zetten.

De communistisch/socialistische meerderheid van de provincie Portugal, zal zich uiteraard ook doen gelden bij de opperste regering van ons land, de Europese Sovjet Unie, (ESU). Invloed die automatisch doorwerkt naar de provincie Nederland.

Weliswaar Is Nederland nog niet “officieel” een provincie van de ESU, maar is er al zo dicht bij dat het moeilijk zal zijn om daar aan te ontsnappen. De provinciehoofden in Den Haag gedragen zich zelfs al zo alsof het een feit is. Kijk maar hoe ze in Brussel opzitten en pootjes geven.

De enige (althans voorlopige) ontsnapping op redelijk korte termijn zou liggen in een duidelijk EU-NEEN bij het referendum dat op 1 juni wordt gehouden.

De vraag is, hoe bereiken de denkende mensen in Nederland dat?

Dit is misschien weer moeilijker gemaakt door het referendum in de provincie Spanje. Doordat daar, door het grote aantal mensen die niet wisten waar het over ging, het aantal ja-stemmen de meerderheid haalde, zou dat een stimulans kunnen zijn voor het grote aantal mensen in Nederland die niet weten waar het over gaat, om ook maar ja te stemmen.

De politici zullen dat zeker stimuleren door een paar goede puntjes die in de 460 EU-artikelen staan, zwaar te benadrukken. Je hoort het nu al: Eenheid, Solidariteit, Sterk Europa, Veiligheid, enz. allemaal zonder precies te zeggen wat ermee bedoeld wordt.

We doen op de Vrijspreker ons best om de feiten naar voren te brengen. Maar er moet meer gebeuren om succes te behalen. We blijven open staan voor uw ideeën, hulp en adviezen.

1 REACTIE

Comments are closed.