Onder deze titel heeft Maarten Koning een artikel gepubliceerd op http://www.libertarian.nl

Dat meer dan de moeite waard is om te lezen.

In dit artikel gaat hij in op een groot aantal aspecten die door de politici en de media niet aan de orde worden gebracht.

Koning erkent de goede punten, die overigens vooral betrekking hebben op de oude EEG, en belicht de “op hol geslagen” politieke consequenties.

Hij laat zien dat een klein groepje Euroambtenaren onze toekomst bepaalt en die dit zo slecht doen dat de Rekenkamer in tien jaar tijd nog geen enkele Europese begroting heeft goedgekeurd “vanwege fraude, corruptie en wanbeleid ten bedrage van vele miljarden euro’s”.

Hij slaat de spijker op zijn kop als hij constateert dat over iedere (onbeduidende) grondwetswijziging zoals herindeling, referendum, gekozen burgemeester, decennialang (inclusief kabinetscrises) wordt gediscussieerd, maar dat het onderhavige “EU-Grondwet”stuk van 270 pagina’s en talloze artikelen bijna op een achtermiddag door de politici wordt geaccepteerd.

Alleen “marketing” speelt een rol: hoe duwen we die “verklaring” het domme volk door de strot.

Koning heeft in mijn ogen nog te veel vertrouwen in “democratie” maar toch komt hij tot de conclusie dat er maar een juiste, morele weg is, en dat is EU-NEEN.

Zie De Europese verklaring:

http://www.libertarian.nl/N…