Een VVD EU-parlementarier heeft onlangs geopperd dat Nederland zich voor eeuwig onsterfelijk belachelijk zou maken als wij hier tegen de EU-grondwet zouden stemmen.

Een heel interessant standpunt dat mij aan het denken heeft gezet. Want hoe moet dat dan in zijn werk gaan ?

Stel we stemmen tegen, Is het dan zo dat iedere keer als wij bijvoorbeeld de Belgische grens overgaan wij overal door Belgen zullen worden nagewezen die dubbel liggend van de slappe lach ons gaan uitjouwen met teksten als ‘hahaha allee, gij zijt den onnolzelen Ollanders, gij hebt den grondwet verworpen, zulle’ ?

En hoe lang blijft het leuk ? Volgens die VVD-er voor eeuwig maar dat lijkt mij wel erg lang.