Ik had gedacht dat ze meer objectief zouden zijn, maar dat was een illusie.

Dat Pers en Politici elkaar’s handen vasthouden, blijkt steeds duidelijker.

Bij voorbeeld in een artikel van de parlementaire redactie van de Telegraaf *) waarin aangekondigd wordt dat er in de Kamer nu een meerderheid is die de uitslag van het (slechts raadgevende) referendum zal volgen.

Daarin wordt aan het eind gezegd wat de EU-Grondwet betekent:

“De Grondwet regelt onder meer betere Europese samenwerking in de strijd tegen criminaliteit en terrorisme.”

Net alsof daar een GRONDWET voor nodig is. Het is zelfs helemaal geen punt dat in een grondwet thuishoort. Dit kan net zo goed op allerlei andere manieren worden geregeld; manieren waarop ieder land zijn soevereiniteit houdt.

“Daarnaast voorziet die Grondwet in een andere organisatie van de EU, zodat de Unie slagvaardiger wordt”.

Dit moet klinken als een zeer positief iets. Slagvaardig is een positieve eigenschap. Maar er wordt zelfs niet gehint dat dat betekent het verlies van de Nederlandse soevereiniteit. Dat Nederland een kleine ondergeschikte “provincie” wordt waarmee de grote jongens nauwelijks rekening hoeven te houden.

Door in allerlei artikelen dergelijke kleine positieve puntjes te noemen, wordt geprobeerd de lezer te beïnvloeden.

Daarom is het zo belangrijk dat eventuele stemmers ook de volledige feiten te weten komen. De Vrijspreker zal daar zoveel mogelijk aan meewerken.

————————–

*)”Tweede Kamer neemt uitslag referendum over”(zondag 13 december)

1 REACTIE

  1. Ze zijn aan het smijten met ons belastingsgeld(voor de reclame) om ons nog naar de Ja-kamp te krijgen. Te GEK !!!

Comments are closed.