Actie van de week

OPROEP voor maken van een “Eerlijk Libertarisch Uittreksel EU-Grondwet”.

Er bestaan plannen van de politici om een uittreksel te maken van het 270

pagina dikke concept EU-Grondwet, en dat aan alle kiezers te verstrekken.

We kunnen nu al voorspellen wat er in dat uittreksel zal worden opgenomen.

Verder weten we uit ervaring dat verkiezingsprogramma’s praktisch niet

gelezen worden; dit uittreksel dus ook niet. Alleen de kreten en de

cartoons, en die zullen allemaal positief overkomen.

Een mogelijkheid om daar iets tegen te doen, zou zijn het maken van een

Libertarisch Uittreksel van dat concept, waarin wordt aangegeven wat er

werkelijk speelt.

Probleem: Geld en tijd! Tijd om het te maken, en de korte tijd die maar tot

mei beschikbaar is. Dit stuk zou er namelijk op ZEER korte tijd moeten

komen. Alleen dan kan er nog wat verspreid worden en reclame ervoor gemaakt

worden.

Wie heeft ideeën?

Wie wil/kan er wat aan financieren? *)

Wie wil/kan daadwerkelijk aan dat Libertarisch Uittreksel meewerken?

*)Bedragen over te maken met vermelding “EU-Voorlichting” op rek.nr.

46.24.31.320 (Abn/Amro) van het LIBERTARISCH CENTRUM te MAARSSEN.