Het doorsturen van het Vrijspreker-artikel over manipulatie met de EU-Grondwet leidde tot een eerste discussie met Sophie In ’t Veld, Europarlementarier voor D66.

Wij schuwen een rationele discussie zeker niet, en willen onze lezers graag deelgenoot maken van deze discussie, en uiteraard de gelegenheid om reacties te leveren. Sophie heeft uiteraard ook de gelegenheid om er weer op te antwoorden.

Wij zijn benieuwd tot welke resultaten dit kan leiden.

Op ons artikel “Referendum Manipulatie reageerde Sophie In ’t Veld, en wij gaven daarop antwoord, haar tekst volgend, met ons commentaar aangeduid met:

***** (Tekst Sophie na #)

# Geachte Heer Jongen,

Hartelijk dank voor Uw mail, een aardige aftrap voor het publieke debat over de Europese Grondwet!

Een paar opmerkingen:

# Wat het referendum betreft: voor zover mij bekend is er nog helemaal niet besloten over de formulering van de vraag. Ik heb begrepen dat er een commissie wordt opgezet die zich daarmee gaat bezig houden. U heeft dus nog alle gelegenheid om daaraan een bijdrage te leveren.

****** Dank je wel, ik had begrepen uit NOS publicaties dat de vraag al geformuleerd was zoals in mijn stuk op de Vrijspreker geformuleerd. Misschien te snel gereageerd?

******* Hoe kan ik aan die formulering een bijdrage leveren?

****** Hier een voorstel, waarop ik graag je reactie zou horen:

******* Uitgangspunt is dat het de burgers 100 % duidelijk moet zijn waarop ze JA of NEE zeggen

****** Dan zou de FORMULERING REFERENDUM VRAAG kunnen zijn:

a) hebt u de concept grondwet helemaal gelezen?

b) Het u het allemaal begrepen?

c) vindt u dan dat deze grondwet moet worden ingevoerd?

******* Of vindt u de Libertarische Grondwet beter? Deze staat op de Vrijspreker, maar ik zal hem binnenkort nog eens herhalen.

# Ten tweede had D66 natuurlijk ook liever gezien dat er een Europa-breed referendum zou komen, maar zolang dat niet het geval is zijn we toch tevreden dat de Nederlandse kiezers zich kunnen uitspreken. Ook al is de uitslag van het referendum niet bindend, toch hebben veel Tweede Kamerfracties, waaronder D66, al te kennen gegeven de uitslag te respecteren.

****** Wil dat zeggen dat D66 de uitslag “aanvaardt”? Hoeveel procent van de bevolking moet dan JA stemmen om ook de fractie JA te doen stemmen? Mag ik aannemen dat dat een duidelijk verschil van minstens 25 % moet zijn?

# De Grondwet die nu voorligt is ook niet echt de droom-Grondwet van D66, maar wèl een enorme verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Daarom gaat D66 zeer actief campagne voeren voor een “Ja” in het referendum.

****** Dit vind ik een heeeeeeeel zwak punt. U vindt de voorliggende Grondwet niet goed. beter dan wat we nu hebben? Is kanker beter dan de pest? Waarom eist u niet dat er iets goeds komt? Die kans krijg je nooit meer!

# Want de Europese Unie wordt er toch democratischer en slagvaardiger door.

******* Hoe bedoelt u? De individuele rechten van iedere burger worden toch verder uitgehold?

# Bovendien biedt het de mogelijkheid aan burgers om zèlf onderwerpen op de agenda te zetten, met een miljoen handtekeningen (op een totale bevolking van 460 miljoen of meer is dat heel goed te doen).

***** Gelooft u dit echt?

# De Europese Unie is inderdaad geen natuurverschijnsel dat niet vanzelf verdwijnt. Juist om die reden zet D66 zich heel hard in om de EU sterker te maken.

****** Een sterkere EU, een sterkere macht in Brussel, betekent minder vrijheid voor de Burger. Hoe kunt u dat voor uw kiezers verantwoorden?

# Vandaag hebben we de bevrijding van Auschwitz herdacht. Dat we nu al zestig jaar vrede en vrijheid hebben is toch voor het overgrote deel te danken aan de Europese eenwording.

******* Ook hier geloof ik niet in. Dat er geen oorlog tussen Frankrijk en Duitsland gekomen is, is net zo goed veroorzaakt door de angst voor de atoombom, het Russische gevaar, en het inzicht van Duitse en Franse politici dat Duitsland-Frankrijk via de EU beter de idealen van Napoleon en Hitler kunnen verwezenlijken dan via oorlog.

# Ik ben me daar persoonlijk zeer sterk van bewust, ook al ben ik dan van “na de oorlog”. Mij is het erg veel waard om in een stabiel, vrij en welvarend Europa te leven.

****** Helemaal mee eens. Maar waarom dan niet werken aan die vrijheid in plaats van de steeds grotere onvrijheid door de machtsconcentratie in Brussel?

# En daarbij komt dat ik het verrijkend vind om met al dien verschillende culturen samen te werken.

****** Ik ook, en daarom “please!!!!” lees mijn voorgaande zin nog eens!! : Maar waarom dan niet werken aan die vrijheid in plaats van de steeds grotere onvrijheid door de machtsconcentratie in Brussel?

# Ik stem dus volmondig “Ja” in het referendum, en ik hoop dat velen dat voorbeeld zullen volgen.

******* Ik voorspel u dat u het tegendeel zult bereiken van wat wij beiden net als een hoog doel zien.

# Maar in een democratisch Europa staat het eenieder vrij er anders over te denken! En binnenkort kunnen de Nederlandse burgers dat in het stemhokje duidelijk maken.

******* Met een raadgevend referendum kun je niet veel duidelijk maken. Velen gaan niet naar een vertoning waarin van te voren vast staat dat het toch niet geldig is. Bovendien blijft het verkeerd en immoreel als een meerderheid een minderheid dwingt dingen te doen die die minderheid niet vrijwillig doet.

# Ik zou zeggen, maak in elk geval van dat recht gebruik!

****** Misschien, een overweldigend NEEN zou in ieder geval geen kwaad kunnen.

***** Hartelijke groeten en veel wijsheid

****** Hub Jongen

# Sophie In ’t Veld