Belastingpachter Zalm pleitte onlangs voor een EU-brede heffing op vliegtickets omdat alle andere vormen van vervoer ook belast zouden zijn.

Gebruikers van ander vervoer zouden dat weleens als onrechtvaardig kunnen ervaren en dat kan meneer Zalm uiteraard niet hebben, zodat trein- en busreizigers binnenkort het genoegen mogen smaken dat ook vliegtoeristen door deze Zalm worden uitgeperst.

Dat zal een hoop troost geven.

Deze socialist Zalm kiest zoals altijd voor een collectivistische oplossing waarbij iedereen behalve de staat ongelukkig is. De liberale oplossing, het afschaffen van al die belastingen waarbij iedereen behalve de staat gelukkig is komt kennelijk nooit in hem op.

Verder zien we hier het ware doel van de EU: ondanks alle marketing blijkt het een ordinair belastingkartel dat naar willekeur in de verdiensten en eigendommen van burgers graait en waar niet aan te ontkomen valt.

Reden temeer om tegen de grondwet van dit Vierde Reich van de Europese Sovjet Unie te stemmen.