In de EU is het debat over het Lissabon plan weer hervat. Het plan om: ” the EU’s ambitious goal of being the “most competitive, dynamic, knowledge-based economy in the World by 2010”.

De socialisten vinden het een slecht begin. Niet voldoende overheidsinvloed ( = te veel persoonlijke vrijheid). Te veel Amerikaanse aanpak. (Amerikanen zijn nog steeds de meest welvarende mensen)

Vanuit de zakenwereld kwamen meer positieve geluiden. Zij hebben het idee dat er meer mogelijkheden in het plan zijn voor economische groei. Daarvoor moet er in elk land een MR. of MRS Lisbon komen! Nieuw baantje, nieuwe eer, nieuwe kosten!

Inderdaad “klinken” een aantal zaken in het 10 punten-plan niet onaardig.

(zie *) Ze zouden, als ze niet door de overheid werden uitgevoerd, kunnen wijzen op

minder overheidsbemoeienis. Maar uit ervaring sprekende, moeten we dat eerst

nog maar eens zien. De punten 2, 3, 6, 9, doen wat dat betreft het ergste vrezen.

Het is fijn dat de EU voor het bereiken van dat doel een echte kapitalist heeft aangetrokken. Een commissaris van de Shell en van de ING: een zekere Wim Kok. Als iemand dat doel kan waarmaken, is hij het wel! Al heeft hij nu reeds gezegd dat het doel een brug te ver is!

Daarom vraagt hij meteen om meer “politieke wil” . Ik weet daar maar één verklaring voor: “Meer politieke dwang”.

*) Ten key points

– 1 Goal of becoming most competitive economy in the world by 2010 dropped

– 2 Mr or Mrs Lisbon to be appointed in every member state

– 3 EU to aim for a target of 3 percent of GDP spent on research and

development (R+D)

– 4 Ensure open and competitive markets inside and outside Europe !!!!

– 5 Improve labour market flexibility by removing obstacles to labour

mobility

– 6 Creation of a truly “European Institute of Technology”, to attract “the

brightest minds from around the world”

– 7 Completing the internal market

– 8 Expand and improve European infrastructure

– 9 Move forward on a consolidated corporate tax base [the way corporate tax

is calculated]

– 10 Simpler reporting. Only one Lisbon report to be issued at EU level and

only one report at national level