Eigenlijk is het ongelooflijk dat niet iedereen over staatssecretaris Wijn heen is gevallen. In een interview op Radio 1 over de afschaffing van lesgeld zegt hij:

Wijn vindt verder dat er een einde moet komen aan de stijging van de kosten van de gemeentelijke tarieven. “De ongebreidelde stijging van de lasten van de afgelopen jaren zijn niet uit te leggen”, zei de bewindsmann. Hij meent dat gemeenten ten onrechte hun financiële problemen op de burger afwentelen. De staatssecretaris vindt dat er wel wat efficiënter kan worden gewerkt.” [1]

Belasting

In ca 100 jaar tijd is de belastingdruk in Nederland gestegen van 10% naar 50%. Voor het grootste gedeelte komt dit op het conto van de rijksoverheid. De afgelopen jaren zien we niet anders dan een “ongebreidelde stijging van de lasten“. De overheid doet niets anders dan “hun financiële problemen op de burger afwentelen” en we horen al jaren dat er bij de overheid best “wat efficiënter kan worden gewerkt“.

Is het gek dat lokale overheden gaan graaien in de portomonee van de burger, waneer de staat hen daartoe het ‘goede’ voorbeeld geeft. Het lijkt alsof Wijn probeert, door nu de gemeenten te berispen, de aandacht af te leiden van het wanbeleid van de regering in Den Haag. Opmerkelijk genoeg, is er niemand die hem dat nu eens onder z’n neus wrijft. De pers is stil.

Consequent

Waarschijnlijk is het spreekwoord waar dat zegt: “Een volk krijgt de regering die het verdient”.

Twee Vandaag presenteerde zaterdag een enquete n.a.v. Kyoto: “Van de ondervraagden zei 59 procent dat de regering te weinig doet tegen het broeikaseffect.” [2]

Mooi he. Met onze euro’s stemmen we massaal voor meer auto’s, (“De afgelopen tien jaar nam het aantal auto’s in Nederland met een kwart toe, terwijl de bevolkingstoename slechts 5 procent bedroeg.” [3]) en met onze lippen stemmen we voor ‘het milieu’. De regering moet daar maar eens meer aan gaan doen.

NIMBY – Not in my backyard.

Iedereen is voor een beter milieu, maar niet ten koste van zijn eigen auto.

Iedereen wil groene stroom, maar dan weer niet uit kerncentrales.

Iedereen is voor zielige asielzoekers, maar niet voor een opvanghuis bij hem om de hoek.

Iedereen wil minder belasting betalen, maar de overheid moet maar wel voor van alles en nog wat zorgen.

Iedereen is tegen al die regeltjes uit Europa, maar gaat wel straks vóór stemmen omdat de papa Bos en oom Verhagen dat een fijn idee vinden.

Ministers vinden dat gemeenten zuiniger en efficienter moeten zijn, maar dat geldt natuurlijk niet voor de rijksoverheid.

Eigen schuld!

Zolang mensen niet snappen dat AL het geld dat de overheid uitgeeft, eigenlijk HUN EIGEN geld is, en dat zij zelf veel beter in staat zijn om te bepalen waaraan ze dat uit willen geven, zolang de bevolking vertrouwen schenkt aan diegenen, die hen nèt onder bedreiging, van de helft van hun geld hebben beroofd, zolang zal er niets veranderen en zullen overheden in hun onverzadigbare behoefte aan geld voorzien, door te graaien, zowel lokaal als landelijk.

Zolang een vrouw trouw blijft aan de man die haar mishandeld, zal hij daarmee doorgaan! En ondertussen zegt hij tegen z’n collega’s dat daders van huiselijk geweld, echte rotzakken zijn die allemaal levenslang opgesloten zouden moeten worden…..

1. bron: nu.nl

2. bron: nieuws.nl

3. bron: planet.nl